Brovst

Oxholm Mølle inspiceres

} FREDNING: Processen med at beslutte om fredningen af Oxholm Mølle skal ophæves kommeret skridt videre, når en repræsentant fra Kulturarvstyrelsen og fra Brovst Kommune inspicerer resterne af møllen i nærmeste fremtid. Formålet er at vurdere, om de historiske værdier er gået tabt og om fredningen derfor skal ophæves eller om møllen skal genopføres præcist som den var.