P-FONDEN

Når der bygges nye huse eller forretningslokaler, skal der anlægges et passende antal p-pladser i forbindelse med byggeriet. Kan dette ikke lade sig gøre, skal bygherren i stedet indbetale ca. 20.000 kr. til kommunens p-fond for hver p-plads, der kommer til at mangle.