Hjallerup

P-forbud i Østergade

Miljø- og Teknikudvalget har besluttet at lave p-forbud i Østergade i Hjallerup i den sydlige side - foreløbig kun som et forsøg i tre måneder

Forbuddet omfatter den sydlige side af Østergade mellem Hjallerup Centret og Stengade. Og sammen med forbuddet bliver der to timers tidsbegrænsning i tidsrummet 8-22 i den nordlige side på strækningen mellem Ågade og Strømmen. En uheldig kombination Parkeringsforbuddet er et resultat af et borgermøde, der blev holdt 3. november for halvandet år siden. Mødet handlede om Søndergade, og i den forbindelse blev det på mødet tilkendegivet, at der er trafikkaos, høj hastighed og dårlige oversigtsforhold i Østergade. Brønderslev Kommune lovede at arbejde videre med nogle løsningsforslag, som blev præsenteret på borgermødet 16. februar for godt et år siden. Efter borgermødet blev problematikken drøftet i Færdselssikkerhedsudvalget, som anbefalede, at projektet kom med på anlægsbudgettet for 2010. Forsøg inden endelig beslutning Miljø- og Teknikudvalget ønsker, at der etableres en forsøgsordning, inden der tages stilling til den endelig løsning af de trafikale problemer i Østergade. Forsøgsordningen løber fra mandag 3. maj 2010 til 2. august, og herefter vil ordningen blive evalueret, og et endeligt løsningsforslag bliver fastlagt.