P-kontrol ved Aldi fortsætter

Bilister risikerer at blive afkrævet p-afgift , hvis de gør, som Hedegaard ville gøre

FREDERIKSHAVN:Carpark fortsætter med at udføre parkeringskontrol i gården ved Aldi i Søndergade og skrive regninger til bilister, der holder for længe - selv om skiltningen om parkeringsrestriktioner ifølge politiet ikke er lovlig. Det er ikke muligt at få en kommentar fra Carpark. Firmaet udtaler sig gennem sin advokat, Erik Bo Rasmussen, advokatfirmaet Helbing, Odense. Han bekræfter, at parkeringskontrollen fortsætter, men husker ikke, om der har været inkassosager. - Jeg går ud fra, at folk tager p-afgiften til efterretning og betaler, siger han. Men hvis folk ikke betaler er han parat til at trække folk i retten. - Så længe der ikke foreligger en afgørelse om, at der foregår noget, som er strid med deklarationer og vejrettigheder, så er de, der ejer området, fuldt berettiget til at fastsætte parkeringsregler og Carpark til at opkræve p-afgifter, siger han. Han mener, kommunen skyder på den forkerte ved at kritisere Carpark. - Carpark udøver bare kontrol efter de regler, som ejeren af parkeringsområdet har fastsat, siger han. Formanden for kommunens tekniske udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (CD), har ikke lagt skjul på, at han mener opkrævningen af parkeringsafgifter sker uden retshjemmel, og at Carpark ville tabe en retssag om spørgsmålet. Han har til Nordjyske Stiftstidende udtalt, at han ville rive en opkrævning på afgift for parkering ved Aldi væk, hvis han skulle gå hen og få én. Den udtalelse faldt den fynske advokat for brystet. Han mener, udvalgsformanden har overskredet grænsen for fair sagsbehandling. Men efter kommunens vurdering er opkrævningen af p-afgifter ikke lovmedholdelig. Bl. a. fordi gården ved Aldi ikke er en afgrænset p-plads, når der hen over området går en privat fællesvej. Kommunen har anmodet politiet om en udtalelse. Men politiet tygger stadig på sagen. Politiassistent Carl Aage Christensen, Frederikshavn Politi, siger, at de konkrete forhold skal vurderes i forhold til en række forskellige love og bekendtgørelser - bl. a. lov om private fællesveje, bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol og lov om mark og vejfred. Desuden arbejder politimesterforeningen med problemstillingen med henblik på at finde ensartede retningslinjer. - Det er træls for borgerne at skulle møde forskellig skiltning i forskellige byer, siger Carl Aage Christensen. Han mener politiet vil forlange en samlet plan for skiltningen i området, hvor blandt andre Svane Apoteket og Dansk Metal har parkering. - Skiltningen skal godkendes af politiet, siger Carl Aage Christensen. - Det er den ikke, og så er den ikke lovlig. Men han vil ikke udelukke, at skiltningen kan godkendes på et senere tidspunkt. - Vi har ikke villet forlange skiltene nedtaget, hvis de senere kan genopsættes lovligt. Advokat Erik Bo Rasmussen har som advokat for Carpark sagen på sit skrivebord . Han har modtaget et omfattende materiale fra kommunen med deklarationer og matrikelkort. Han har ikke selv været på stedet, men vil i løbet af 10-14 dage være klar med sin vurdering af, om parkeringsrestriktionerne er i strid med de deklarationer, der gælder for området og komme med sin udtalelse til kommunen. - Vi sukker efter afgørelse, og hvis kommunen træffer en afgørelse, som vi vurderer er rigtig, så retter vi os efter den, siger advokaten.

Breaking
Dalle Valle i Aalborg konkurs
Luk