P-plads på Grenen flytter

SKAGEN:I forbindelse med den nye fredning af Grenen skal den store p-plads ændres og moderniseres. Projektet for ændringerne er udarbejdet, så der i høj grad tages hensyn til den specielle natur, og den nye parkeringsplads forsøges anlagt, så den skæmmer naturen mindst muligt. Den største ændring er, at en meget stor del af parkeringsområdet flyttes over på vestsiden af kioskbygningen. En del af den nuværende plads reetableres senere med klitter, så den indgår naturligt i området. Sandormen flytter Første etape af ændringen af parkeringspladsen omfatter anlæggelsen af et område til busparkering. Den skal være umiddelbart vest for kioskbygningen på den område, som Sandormen nu benytter til af- og pålæsning af passagerer. Sandormen får i stedet sit eget område i den nordlige del af parkeringsområdet vest for kioskbygningen. I første etape indgår også anlæggelse af et mindre parkeringsområde til personbiler vest for kiosken. Anden etape består primært af etablering af parkeringsområder til personbiler. Dette område ligger endnu længere mod vest. Her er der i dag et grønt område. Det er Skagen Kommune, som skal stå for arbejdet med at forny parkeringspladsen, og kommunens udvalg for teknik og miljø har netop besluttet at søge byrådet om at få frigivet den ene million kroener, som er afsat på budgettet i år, så man kan få sat gang i arbejdet. Det er dog endnu usikkert, om man kan gå i gang inden Naturklagenævnet har afsagt den endelige fredningskendelse. Klagenævnet mangler at afgøre erstatningspørgsmålene inden der kan afsiges endelig kendelse. Samme størrelse Ny Frederikshavn Kommune har netop vedtaget budgettet for 2007, og i det er der afsat godt en million kroner til parkeringspladsen på Grenen både i 2007 og i 2008. Projektet for fornyelse af parkeringspladsen drejer sig alene om pladsens indretning og placering. Den nye plads vil stadig kun kunne rumme 400 personbiler og 18 busser. Cykelparkeringen, som er umiddelbart øst for kioskbygningen, flyttes ikke, men den udvides, så der i fremtiden vil være plads til et par hundrede cykler.