Trafikforhold

P-pladsen ved slottet forbedres og forskønnes

DRONNINGLUND:Parkeringspladsen ved Dronninglund Slot og Dronninglund Kirke får et ordentligt løft. - Det har længe været et ønske at forbedre parkeringsmulighederne foran slotte og kirken og skabe velordne p-forhold, fortæller formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten). Efter planen skal gruspladsen asfalteres, udkørslen gøres pænere, og foran slotsindgangen anlægges piksten, så det falder i tråd med slotspladsen. Hele parkeringspladsen kommer til at gå ud i e't, og der anlægges et pænt bed med roser og grønne buske, så det adskiller parkeringspladsen og tilkørselsvejen til kirken og slottet. Fra parkeringspladsen anlægges en flisebelagt gang hen til Dronninglund Kirke. Financieringen bliver på ialt 314.150 kr., men det forudsætter et 50 procents beløb fra fonde, Leader +-midler. Teknik- og miljøudvalget bidrager med 54.000 kr. og resten financieres mellem Nordjyllands Amts og Dronninglund Menighedsråd og Fonden for Dronninglund Slot. Nordjyllands Amt har deres andel af området med blandt andet trafikinformationen. Skitsen er udformet af souschef, ingeniør, Jørn K. Kristensen, og er godkendt af et enigt teknik- og miljøudvalg.