P-tiderne i Søndergade til debat

Forretningsindehaverne ønsker 30 minutters frist på alle tre parkeringspladser

FJERRITSLEV:Ni forretningsdrivende i Søndergade vil gerne have ensartede vilkår for de tre parkeringsfelter, der er etableret ud for deres butikker. De har sammen skrevet til Fjerritslev Kommune med ønsket om at få ændret de to 15 minutters parkeringsfelter ved slagteren og bageren til 30 minutters felter, som der i forvejen er ved tøjbutikkerne. - Det vil være lettere for bilistene at finde ud af tidsfristerne, hvis disse var ens på alle gadens parkeringspladser, fortæller slagtermester Jørgen Frandsen på vegne af forslagsstillerne. - Vore kunder forstår simpelthen ikke, at der er forskellige tidsfrister på pladserne. Ofte kan de ikke fra førersædet se P-skiltet på egen plads men kigger over på skiltet på den anden side af gaden, og her er fristen 30 minutter. - Når de kommer tilbage til bilen efter indkøb, er der ofte en hilsen fra parkeringsvagten placeret under vinduesviskeren. Jørgen Frandsen tilføjer, at det er med til at underbygge forvirringen, at der i en by på Fjerritslevs størrelse er flere forskellige P-tidsfrister. Forvaltningen på rådhusetb oplyser i sagsfremstillingen til politikerne, at spørgsmålet om parkeringsmuligheder blev drøftet i forbindelse med bymidterenoveringen. - Denne debat resulterede i, at der ikke er parkeringsmulighed ved kørebanen i Østergade og Vestergade. Derimod blev det besluttet at indrette kortidspladser tre steder i Søndergade. 15 og 30 minutter - På de to parkeringsfelter ved fødevarebutikkerne blev tidsrammen sat til 15 minutter for at sikre en hurtigt udskiftning af de parkerede biler, skriver forvaltningen til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, der onsdag skal se på henvendelsen fra de ni forretningsindehavere. Det tredje sted, ved tøjbutikkerne og overfor spisestedet i Søndegade 8, blev tidsrammen sat til 30 minutter for at tilgodese kundernes længere tidsbehov i disse forretninger. Forvaltningen peger på, at der ved behov for mere tid, findes mange parkeringsmuligheder uden tidsbegrænsning indenfor en afstand på bare 50 m fra Søndergade, bl.a. syd for Fjerritslev Kro, på Enghavevej og i Nørregade. - Vi indstiller til politikerne, at der ikke ændres på tidsfristen på de tre parkeringsfelter eller alternativt, at tidsfristerne gøres ens og alle tre steder fastsættes til 15 minutter, lyder det fra forvaltningen til politikerne. En billig løsning Det kan ikke være et spørgsmål om omkostninger for Fjerritslev Kommune, der skal have indflydelse på politikernes beslutning. Udgiften til ændring af skiltningen er yderst beskeden og ventes maksimalt at kunne løbe op i 2000 kr.