P-vagter kræver ligestilling

Kommunalt p-korps har ikke samme rettigheder som politiet

AALBORG:Aalborg Kommunes parkeringsvagter vil ligestilles med politiet, så de får samme rettigheder. Som reglerne er i dag, må parkeringsvagterne i en række tilfælde gå videre, hvis de kommer forbi en ulovligt parkeret bil. Det drejer sig om parkering foran en port, parkering imod færdselsretningen på mere befærdet vej og parkering i anden position - altså parkering ved siden af en en anden bil. Virker ulogisk - Det virker helt ulogisk og krænkede, at det kommunale parkeringskorps ikke må notere de bilister, som holder allermest ulovligt parkeret. Det har vi påpeget i flere år, og vi støtter forslaget fuldt ud. Vi bør have samme muligheder som politiet for at notere alle ulovligt parkerede biler, siger beredskabschef Jørgen Pedersen, der er øverste chef for Parkeringskontrol Nord - det kommunale selskab der står for kontrollen i Aalborg og en række andre nordjyske kommuner. En lovændring i 1998 banede vej for, at også kommunerne kunne udføre parkeringskontrol. Men i loven er der som sagt tre undtagelser, hvor politiet stadig har eneretten. Undtagelserne er begrundt med, at der skal udøves et skøn. Det skøn mener Jørgen Pedersen dog ikke, at politiet bør have patent på. - Det forekommer lidt underligt. Jeg er helt sikker på, at vores parkeringskontrollører er i stand til at udøve det nødvendige skøn. Når de kan måle op, hvor langt en bil holder fra et kryds, er de vel også i stand til at vurdere, om en bil holder ulovligt parkeret foran en port. Intelligens er vel ikke et spørgsmål om, hvorvidt man er ansat i en statslig eller offentlig myndighed, siger beredskabschef Jørgen Pedersen. Forslaget om at fjerne undtagelserne i færdselsloven og færdselslovens bekendtgørelse er fremsat af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, fordi man i de kommuner har oplevet en del ulovlige parkeringer, som kontrollørerne ikke har mulighed for at skride ind over for. Kort sagt er der visse bilister, som spekulerer i at holde foran en port eller i anden position, fordi de ved, at de kommunale p-vagter ikke kan gøre noget. Politiet: Ikke noget problem - Der er selvfølgelig forskel på København og Aalborg, men også i Aalborg er der bilister, som godt ved, at vi ikke kan gøre noget, hvis de parkerer ulovligt på en bestemt måde. I de tilfælde må politiet tage sig af det, men politiet har jo sat deres ressoucer af til andre opgaver, påpeger Jørgen Pedersen fra Parkeringskontrol Nord. Politiet i Aalborg mener ikke, at ulovlige parkeringer udgør noget større problem. I hvert fald ikke de tilfælde, hvor det kommunale p-korps ikke har myndighed til at skride ind. - I Aalborg har slet ikke de samme problemer, som man oplever i den indre by i København. Når AaB spiller hjemmekamp kan der være noget trængsel om pladserne i vestbyen, men det er et meget isoleret fænomen, og det er absolut ikke noget, som udgør noget større problem, siger politikommissær Bent Østergaard Jensen, leder af vejteknisk afsnit hos Aalborg Politi. Forslaget til en lovændring har været til høring hos politiet, og Justitsminsiteriet skal nu overveje svarene.