P-vagter venter på Lene Espersen

Det er blevet mindre risikofyldt at parkere ulovligt i Aars

AARS: Risikoen for at få en parkeringsbøde i Aars - og for den sags skyld også i de øvrige kommuner i Løgstør Politikreds - er ikke, hvad den har været. Indtil sidste efterår blev parkeringskontrollen i politikredsen varetaget af en fastansat p-vagt. Efter han gik på pension besluttede de seks kommuner selv at overtage kontrollen med om borgere og turister overholdt parkeringsreglerne. Men selvom beslutningen blev truffet i december sidste år er p-vagterne fra Parkeringskontrol Nord endnu ikke kommet på gaden. - Der er gået juristeri i sagen, siger teknisk udvalgs formand Bjarne Jensen (UP). Parkeringskontrol Nord ejes af Aalborg Kommune, der i øjeblikket venter på justitsminister Lene Espersens svar på, om det er lovligt for selskabet at arbejde i andre kommuner. Bjarne Jensen lægger ikke skjul på, at han gerne ser parkeringskontrollen fungere igen, men erkender også, at der ikke er andet at gøre end at vente. I mellemtiden behøver bilister i Aars og omegns-kommunerne ikke føle sig alt for trygge, når de med løs hånd strøer biler på pladser i byen, der ikke er tænkt til parkering eller bevilger sig selv en ekstra time på de tidsbegrænsede p-pladser. - Det er stadig politiet, der har ansvaret for, at der bliver foretaget parkeringskontrol i politikredsen, og det har vi fået et løfte fra politimesteren om, at de vil gøre i det omfang, de har mandskab til det, siger Bjarne Jensen.