Hadsund

På bytur efter spor af byens allerældste historie

HADSUND:Man skal kikke godt efter for at finde vidnesbyrd om Hadsund første tid som en egentlig by. Det har Hadsund Egnsmuseum så gjort i forbindelse med, at byen i år fejrer sit 150 års jubilæum, så grundigt, at der på selve jubilæumsdagen - 1. december - udkommer en bog om byens allerældste historie. Kan man ikke vente så længe, så får man i to tilfælde i løbet af efteråret - første gang lørdag eftermiddag - lejlighed til at blive guidet rundt i byen, sådan at man kan få syn for sagn. Det er Erling Gammelmark og Heino Hansen, der fører an på turen, der begynder ved biblioteket og slutter med kaffe på egnsmuseet, efter at deltagerne har set på minder fra især årene fra 1850 til 1880 - og dem er der faktisk mange af, lover museumsinspektør Lise Andersen, der i samme forbindelse understreger, at der det man fejrer er, at det er 150 år siden, at Hadsund ved en kongelig resolution blev gjort til handelsplads, og ikke til købstad, som hun har læst i andre aviser end denne.