EMNER

På byvandring for at udvikle landsbyen positivt

Beboerne i Hvilsom diskuterer forskønnelse af byen og fremtidens udvikling på to møder den 2. og 3. maj. Specielt bymidten med Peder P. Hedegaards tomme kontorbygning og pladsen foran forsamlingshuset trænger til fornyelse. PRIVATFOTO

Beboerne i Hvilsom diskuterer forskønnelse af byen og fremtidens udvikling på to møder den 2. og 3. maj. Specielt bymidten med Peder P. Hedegaards tomme kontorbygning og pladsen foran forsamlingshuset trænger til fornyelse. PRIVATFOTO

HVILSOM:To erfarne byplanlæggere går i spidsen, når beboerne i Hvilsom tirsdag 2. maj skal på byvandring med skolen som startsted. Formålet er at gennemgå landsbyen både kritisk og kærligt for at få et godt grundlag for en diskussion om byens udseende, trafikforhold og mulighed for at udvikle sig de kommende år. Byvandringen er et led i ”Projekt Hvilsom 2010”. Målet med projektet er ikke kun en forskønnelse af landsbyen, men også at skabe enighed om den fremtidige udvikling i Hvilsom. Projektets følgegruppe holdt et vellykket ”Idéværksted” tirsdag før påske. Følgegruppen består af omkring 25 beboere, der repræsenterer alle hjørner af livet i landsbyen, og gruppens brede sammensætning gav grundlag for en spændende idéudvikling. Resultatet er nu samlet i tre forskellige forslag til Hvilsoms fremtidige udvikling. De bliver sammen med resultatet af byvandringen lagt frem til debat på et borgermøde i forsamlingshuset allerede dagen efter, onsdag 3. maj om aftenen. De tre forslag eller udviklingsmodeller har fået overskrifterne ”Aktiv Boplads”, ”Naturlandsby” og ”Energilandsby”. Boplads-modellen tager udgangspunkt i de kvaliteter, Hvilsom har i dag. Det er for eksempel det rige foreningsliv, idræts- og motionsaktiviteter og ikke mindst naturen omkring landsbyen. De kvaliteter kan udvikles og suppleres med for eksempel et center for motion og bevægelse, naturstier og faciliteter til friluftsaktiviteter. Forslaget om at gøre Hvilsom til Naturlandsby tager også afsæt i landsbyens og egnens kvaliteter. Men i denne model er sigtet bredere for at skabe en økonomisk bæredygtighed, for eksempel ved at tiltrække oplevelsesturister og mere erhvervsliv. Stigende miljøbevidsthed skaber stadig større interesse for biobrændstoffer og bæredygtige energiformer. Det er udgangspunktet for den udviklingsmodel, der har fået overskriften ”Energilandsby”. Ideen er blandt andet at udnytte den relativt simple teknik, der skal til for at producere olie af raps, som passende kunne leveres af landbrugene omkring Hvilsom.Forslaget om energilandsbyen forudsætter, at en god del af husstandene i Hvilsom går med i projektet, enten som producenter eller forbrugere af biobrændsel. Samtidig kan forslaget skabe grobund for større, fremtidige projekter, for eksempel etableringen af en ”Energiefterskole”. Følgegruppen bag Projekt Hvilsom 2010 forestiller sig også, at uanset hvilken udviklingsmodel, beboerne foretrækker, skal der etableres flere og bedre fritids- og sportsfaciliteter og ikke mindst flere stier i naturen omkring landsbyen. Der er også bred enighed om, at børnehaven skal bevares for enhver pris og der er stor opbakning til at kæmpe for, at der også fortsat er en skole i Hvilsom.