Trafikulykker

På cykel i Hjørring Kommune

Der er sammenlagt 220 km cykelsti i kommunen og 10 km private stier. Hvert år bliver én cyklist dræbt, seks kommer alvorligt skade, og ni kommer lettere til skade langs gader og veje i kommunen 69 procent af alle trafikuheld med cyklister involveret sker i kryds eller rundkørsler. På landsplan vurderes cyklen at udgøre fire procent af det samlede persontransportarbejde. De primære brugere af cyklen er i dag de 10-17-årige, enlige og lavtlønnede. 70 procent af alle ture er på under fem km.