EMNER

På DN's ældre dage

Danmarks Naturfredningsforening fylder 100 år, kunne man for nylig læse her i avisen. Jeg vil gerne sige tillykke til foreningen, der igennem årene har været en aktiv spiller i mangen en politisk proces.

Desværre er det et lidt sølle fødselsdagsønske, som formand Ella Maria Bisschop-Larsen får formuleret i avisen. Her fremgår det, at DN's vigtigste dagsorden efter 100 år er at nedlægge en anden organisation - nemlig Fødevareministeriet. Helt ærligt. Hvis jeg var medlem, ville jeg da kræve mit kontingent tilbage for en så uambitiøs målsætning. En ambitiøs politisk organisation bør være drevet af ting, man vil. Ikke af ting, man ikke vil. Ella Maria Bisschop-Larsens begrundelse er endnu mere sølle. Begrundelsen er nemlig, at det ikke kan være rigtigt, at landbruget som det eneste erhverv har sit eget ministerium. Selvom alderen måske trykker organisationen, må de gerne følge lidt bedre med - der har faktisk ikke eksisteret et selvstændigt landbrugsministerium siden 1996. Fødevareministeriet er et ministerium for hele fødevarekæden fra jord til bord. Det dækker de omkring 133.000 mennesker, der er beskæftiget i landbrug, gartneri og den tilhørende forarbejdnings- og forsyningssektor, fiskeriet (herunder 600.000 lystfiskere), fødevareindustrien, cirka 45.000 fødevarebutikker og støtte af levevilkårene for de knap 740.000 beboere i landdistrikterne. Sidst, men ikke mindst, regulerer ministeriet forholdene for de forbrugere, der spiser hver dag. Det vil sige så godt som alle danskere. Det er alene statsministeren, der til enhver tid bestemmer, hvilke ministerier der skal løse opgaverne her i samfundet. Selvfølgelig kunne man rent praktisk flytte fødevareproduktionen - herunder landbruget - over i et andet ministerium. Det vil blot betyde, hvad jeg tror vil være en forfejlet afkobling af fødevareproduktionen i forhold til resten af produktionskæden og ikke mindst forbrugerne. "Fra jord til bord" hedder den filosofi, som vi bruger til at skabe en sammenhængende politik hele vejen. Jeg tvivler ærlig talt på, om Bisschop og resten af Danmarks Naturfredningsforening har tænkt jubilæumsønsket til ende. Men organisationen kan selvfølgelig undskylde sig med, at det ikke altid er nemt at tænke så klart, som man gjorde engang, når man først har rundet de 100 år.