EMNER

På egne ben

Med sine 2111 indbyggere bliver Læsø det nye Danmarks allermindste kommune. Den største bliver Københavns Kommune, som vil være 237 gange større, hvis man måler efter indbyggertal. INordjylland bliver den største kommune Aalborg. Her kommer der til at bo 91 gange så mange borgere som på Læsø. Sammen med Fanø og Samsø fik Læsø fra politisk hold en særordning, så selvstændigheden bevares - i hvert fald til en vis grad. For når endnu flere opgaver end før flyttes til kommunerne, kan en kommune med 2111 borgere umuligt stå helt på egne ben. Så Læsø og de andre ø-kommuner bliver nødt til at købe sig til at få løst en lang række opgaver på fastlandet. Det er læsøboerne helt klar over. For dem er den helt store fordel, at de nu selv bestemmer, hvem de vil købe hos. I en fusion ville de blive udstyret med en fast partner, og i Læsøs tilfælde kunne det vanskeligt blive andre end Frederikshavn, som Læsø mildt sagt ikke er særligt begejstret for. På et tidspunkt, da Læsøs selvstændighed endnu ikke var i hus, friede borgmesteren på Kattegat-øen åbenlyst til Aalborg Kommune, som han anså for at være en mere hensigtsmæssig partner for Læsø! Nu endte det med særstatus og selvstændighed til Læsø - og det var tilsyneladende også, hvad flertallet af læsøboerne ønskede. Så mens borgere mange andre steder nu bevæger sig ind i nye, sammenlagte kommuner med en følelse af, at det nok ikke kunne være anderledes, fik Læsø det, som man ville. Dét er værd at huske på. I dag er langt fra alt på Læsø som på fastlandet. Sådan vil det givetvis også være i fremtiden - blandt andet fordi Læsø valgte at prioritere selvstændigheden højest.