Vindmølleindustri

På farlig mission

AKUSTIKFIRMA:Akustikfirmaet DELTA på farlig mission for Miljøstyrelse og Sundhedsstyrelse; Mayday, mayday, det er DELTA. Vi bliver beskudt med vores egne data over Aalborg. Hvad skal vi gøre, Miljøstyrelse? De sender raketter efter os hvorpå der står, at DELTAs egne data viser, at halvdelen af vindmøllerne over 2 MW overskrider 20 dB-grænsen for lavfrekvent støj. Det lyder ikke godt, DELTA, returnér straks til basen i Vindmølleindustrien og gør rapporten om sundhedseffekter af vindmøllestøj til Sundhedsstyrelsen færdig. Do you copy? Roger! Mayday, mayday, det er DELTA igen. Vi bliver beskudt over Syddjurs med raketter, hvorpå der står, at DELTA ikke ved noget om sundhedskonsekvenser af vindmøllestøj, og at vi er i lommen på vindmølleindustrien. Hvad skal vi gøre, Sundhedsstyrelse? Det lyder rigtig slemt, DELTA. Vi er afsløret. Sæt turbo på helikopteren og tag direkte til vores safehouse nr. 1. Do you copy? Øh, vores safehouse nr. 1? Ja, I fjolser. Hos jeres eget bestyrelsesmedlem, direktøren for Siemens Danmark. Han har en armeret kælder under sin villa, betalt af el-forbrugerne over posten "Offentlige forpligtelser". Do you copy? Øh ja - hvor længe skal vi blive der? Forever! Over and out!