På fjorden med Limfjordsmuseets gamle sjægt - helt gratis

LØGSTØR:Fra i dag og til og med 2. juli er der mulihged for at få en tur i Limfjordsmuseets gamle sjægt, Nørgaard P. - endda helt kvit og frit. Det er efterhånden ved at være en fast tradition, at Limfjordsmuseet i løbet af sommeren tilbyder gratis sejlture i sjægten ”Nørgaard P”, der er en af museets historiske både. Der vil igen i år blive sejlet små ture fra havnen i Løgstør, hvor gæsterne vil kunne opleve stemningen og atmosfæren på fjorden fra den 82 år gamle sejljolle. ”Nørgaard P” er Limfjordsmuseets gamle, traditionelt riggede sjægt. Sjægtetypen stammer fra det sydnorske område og fik stor betydning i Danmark, og særligt på Limfjorden, efter 1850’erne og frem til ca. 1920’erne. Museets sjægt er rigget som man så det på Limfjorden i begyndelsen af 1900-tallet. En sjægt var i datiden en arbejdsbåd, som var meget velegnet til sejlads og fiskeri på fjorden. Sjægtene kunne både være ejet af en enkelt mand eller i partnerskab, og kunne ved vodfiskeri forsørge to familier. I første halvdel af 1900tallet var sjægtene på retur, som følge af mekaniseringen, hvor små motorjoller og kuttere overtog Limfjordsfiskeriet, men i de seneste årtier har sjægten oplevet en renæssance som fritidsbåd. For turen i museets sjægt står Per Hansen - en særdeles kyndig sjægtesejler fra Rønbjerg. Per Hansen har i mange år deltaget i Verdensmesterskaberne i sjægtesejlads, der hvert år afholdes i Hjarbæk. Per Hansen sejler desuden i flere andre bådtyper og underviser i navigation og søfartens duelighedstegn. Endvidere har han restaureret flere sjægte. Sejladsen tager godt en time - alt efter hvor mange der står i kø for at prøve.