Lokalpolitik

På forkant

LØKKEN:Jørgen Ussing, afgående formand for Løkken Turistforening, mener at turistforeningerne er godt på forkant med kommunesammenlægningen. - Vi har allerede for et år siden lavet et fælles oplæg til organiseringen af turismen i Ny Hjørring, påpeger Jørgen Ussing. Oplægget handler meget om vigtigheden af at bevare de eksisterende turistforeninger i den nye storkommune, men turistforeningerne har også en ambition om Ny Hjørring Kommune skal satse mere på turismen. - Vi synes selvfølgelig at turismen skal prioriteres meget højt, og et udvalg for landdistrikter, erhverv og turisme ser jeg som en positiv ting. Det er altid til gavn, hvis nogle mennesker arbejder med noget væsentligt, siger Jørgen Ussing. Han forventer at mange ting bliver nemmere og bedre, når der er en gruppe politikere, der også beskæftiger sig med området. - Det bliver også nemmere for politikerne at koordinere nogle ting, f.eks. byudvikling og infrastruktur, som jo også har betydning for turismen, tilføjer han.