EMNER

På gal kurs

TEAM DANMARK: Kulturminister Carina Christensen (K) må pligtmæssigt og hurtigt samle alle idrætsordførere for at få ændret Team Danmarks økonomiske katastrofekurs, foranlediget af svigtende indtægter fra Danske Spil og sponsorer. Fra socialdemokratisk side har vi opfordret ministeren til en åben og konstruktiv dialog, men det virker, som om ministeren enten er lammet over situationens alvor eller blot ønsker at videreføre den alt for velkendte og ødelæggende lukkede VKO-blokpolitik. Ministerens pligt til at handle ligger i ansvaret over for de danske eliteidrætsudøvere, deres forbund, men også over for danskernes fremtidige forventninger til at kunne glædes over medaljer. Der må hurtigt sikres en såvel kort- som langsigtet plan, og en sådan kræver bred politisk opbakning.