Lokalpolitik

På jagt efter nullermænd

Analyse skal vise om der er penge at spare på kommunal rengøring

LØGSTØR:Er der penge at spare på den kommunale rengøring? Det spørgsmål forsøger Løgstør Kommune nu at finde et svar på. Det sker i samarbejde med firmaet Dansk Service Rådgivning ApS (DSR), der er sat til at udarbejde en analyse omkring rengøringen. I første omgang er tre steder valgt ud, hvor man vil kigge nærmere på den kommunale rengøring. Det er rådhuset i Løgstør, Børnehaven Muldvarpen i Løgstør og Ranum Skole. Ifølge borgmester Jens Lauritzen er beslutningen om at kigge nærmere på rengøringen en udløber af vedtagelsen af Løgstør Kommunes budget for 2003. - Vi besluttede, at der skulle spares 100.000 kr. på rådhusets rengøringsfunktion, og for at se om vi nu også kan nå målet, har vi taget kontakt til Dansk Service Rådgivning, der er fremkommet med et tilbud på rådgivning i form af en beslutningsanalyse for kommunens rengøring, siger Jens Lauritzen. Op mod normtal I første omgang skal rengøringen vejes op mod normtallene for at se om den kommunale rengøring nu også er effektiv nok, når man sammenligner. Jens Lauritzen understreger, at der med beslutningen omkring analysen ikke samtidig er taget stilling til, om der skal privatiseres, hvis det viser sig, at der er penge at spare. - Jeg vil ikke afvise, at der som en udløber af hele analysearbejdet kan blive tale om privatisering. Men det er ikke det, der i første omgang ligger i undersøgelsen. Det vi ønsker er bare at få målt og vejet effektiviteten af den kommunale rengøring. - Hvis der skal privatiseres, så er det en helt ny beslutning. Så skal der eksempelvis udarbejdes udbudsmateriale, siger borgmesteren. Følge af gruppe Projektet med udarbejdelsen af analyserne vil løbende blive fulgt af en projektgruppe nedsat af Løgstør Kommune. Det er DSRs anbefaling, at rengøringspersonalet og deres fagorganisation er repræsenteret i projektgruppen, der samarbejder med DSR om kortlægningen og analysen af rengøringsfunktionen. Projektgruppen godkender grundlag, som DSR skal udarbejde analysen ud fra. I eventuelle tvivlsspørgsmål bringes uafklarede spørgsmål til afklaring i styregruppen, som består af kommunens ledelse. Flere analyser Jens Lauritzen understreger, at hvis undersøgelsen viser, at der er penge at spare på rengøringen på en enkelt institutionen, så er det ikke sikkert, at der også vil kunne spares penge på andre institutioner. - Hvis den analyse, der nu sættes igang, viser, at der er penge at spare på rengøringen de tre steder, så sættes vi analysearbejde igang på en række andre institutioner. Men at der er penge at spare et sted betyder ikke, at der også kan hentes penge et andet sted. - Derfor er det helt klart, at der skal udarbejdes en analyse for hver enkelt sted, fordi rengøringsarbejdet på institutionerne er så forskelligt. Det er nødvendigt med en analyse fra hver institution for at få et ordentlig billede. Der er forskel på at gøre rent på f.eks. en skole og et rådhus, siger han.