EMNER

På jagt efter nye svar i svinelugtsag

Teknisk chef er klar til igen at bede analysefirma om klare svar til politikernes brug

STAE:- Hvis der fortsat er usikkerhed, så vil vi sørge for at få en yderligere uddybning af sagen. Sådan siger teknisk chef i Hals Kommune Anders Pinstrup, efter at Thomas Christensen, talsmanden for de utilfredse naboer ved svinefarmen på Mandelvej i Stae, i går i NORDJYSKE Stiftstidende såede tvivl om, hvorvidt medlemmerne af teknisk udvalg har et ordentligt grundlag at beslutte sig ud fra i sagen om, hvorvidt der over for svineproducent Carsten Nørgaard skal udstedes et påbud om at nedbringe svinelugten - og hvor restriktivt dette påbud i givet fald skal være. Thomas Christensen fortalte i NORDJYSKE om, hvad han betragtede som en mangel i lugtrapporten fra lugtanalysefirmaet DK-Teknik, og denne mangel gik på, at man ikke i rapporten havde givet mulighed for at sammenligne tallene fra de faktiske lugtmålinger på stedet med de tal, som man via en vejledende beregningsmodel kan regne sig frem til, når man kender antallet af svin i en svinestald. Denne mangel fandt Thomas Christensen af afgørende betydning, og det hænger sammen med, at selvudførte beregninger i samme sag har givet et resultat, der viser, at de beregnede tal for den svinestald, hvor lugtanalysen blev gennemført, ligger markant under de tal, der fremkom ved selve målingen. Forskellen på de beregnede og den egentlige måling lå således ifølge Thomas Christen på mellem 70 og 91 procent, og han finder det derfor forkert, at det kun er de beregnede tal - og i Thomas Christensens øjne alt for lave tal - at medlemmerne af teknisk udvalg får at beslutte sig ud fra. Thomas Christensen har derfor opfordret kommunens tekniske forvaltning til at få foretaget de beregninger, som Thomas Christensen & Co. i nabokredsen selv har gennemført - så medlemmerne af teknisk udvalg kan sammenligne de beregnede tal med de faktiske tal og tage stilling ud fra dén sammenligning. Efter Thomas Christensens udtalelser i NORDJYSKE er Anders Pinstrup nu ikke i tvivl om, at der skal handles. - Det siger sig selv, at udvalget skal have det bedst mulige beslutningsgrundlag, så vi er derfor indstillet på at få indhentet de svar, der skal til, for at det bliver tilfældet, fastslår den tekniske chef, der samtidig konstaterer, at de i udvalget sidder foran at skulle træffe en svær beslutning. - Der skal ske en reduktion af lugtbidraget, men der skal også være økonomisk proportionalitet i dette for svineproducenten. Det er de to ting, de skal forholde sig til, bemærker han.