Ingstrup

På jagt efter smådyr i vandhullet

Krible-krable livet i et vandhul lige noget for videbegærlige børn og voksne. Der var god tilslutning til turen i fjor.

Krible-krable livet i et vandhul lige noget for videbegærlige børn og voksne. Der var god tilslutning til turen i fjor.

{ INGSTRUP: På søndag formiddag inviterer Danmarks Naturfredningsforenings Jammerbugt-afdeling børn og voksne på vandhulstur ved Ingstrup for at studere forårets krible-krable. Det foregår ved Borupshave, Kettrupvej 3, og forenin-gen sørger for ketchere, bakker og bestemmelsesmaterialer, så det handler mest om at huske gummistøvlerne.