På jagt efter vand

VREJLEV:Nordjyllands Amt er i øjeblikket ved at gennemføre en prøveboring på jagt efter drikkevand. Det sker blandt andet ved Vrejlev Klostervej for Hjørring Vandværk. Vandværket er på jagt efter en ny kildeplads til erstatning for en i Bagterp, hvor 14 af 24 boringer er sat ud af drift på grund af forurening. Hjørring Kommune havde bedt amtet om tilladelse til at rense vandet med et kulfilter for at fjerne pesticiderne, men amtet sagde nej. Siden sagde også miljøstyrelsen nej, da kommunen klagede over afgørelsen. Derfor har man nu etableret en undersøgelsesboring ved hjælp fra Øgelund Brøndboring og ingeniørfirmaet Rambøl, så man kan måle vandkvaliteten for at vurdere, om man kan bruge vandet. Foruden det forurenede vandindvindingsområde ved Bagterp har Hjørring Kommune tre andre områder, hvor der ikke er problemer med vandet. De ligger ved Bredkær, Spangerhede og Skallerup. Hjørring Kommune har ialt 28 boringer, men 14 er ikke i brug i øjeblikket.