Naturvidenskab

På jagt i luften efter nyt drikkevand

ÅRHUS:Det bliver lettere at finde rent grundvand, beregnet til drikkevand, i fremtiden. Det mener forskere ved Aarhus Universitet, som har udviklet en ny metode til at kortlægge sand og grus - og dermed grundvand - i undergrunden. Kortlægningen ned til 200 meters dybde sker fra luften ved hjælp af en helikopter og et særligt måleinstrument, og metoden afprøves i den kommende uge ved Juelsminde og Stouby i Vejle Amt. Geologer ved Aarhus Universitet har fået aftaler om kortlægningsprojekter med anvendelse af den nye metode i Australien og ved Antarktis. Geolog Flemming Jørgensen oplyser, at kortlægning fra luften vil gøre det lettere at fastlægge grundvandsmagasinernes udbredelse og deres sårbarhed over for forurenende stoffer. De oplysninger og målinger, amterne indsamler, bliver af bedre kvalitet, og kortlægningerne kan udføres meget hurtigere. Kortlægningen sker ved, at helikopteren med kun 20 kilometer i timen og i kun 20 meters højde svæver hen over jordoverfladen. En plastic-ramme på 10 gange 10 meter udgør det særlige måleinstrument, som udsender magnetstråler ned i undergrunden. Flyvningen foregår ad linier med 250-500 meters afstand. /ritzau/