På kant med kommunen

Husejere føler sig chikaneret af teknisk forvaltning

HOU:På Jens Nygårdsvej i Hou sidder Arne Wodstrup og Jytte Pihl, sammen med deres advokat, Henrik Skaarup. Igennem snart seks år har der verseret en strid mellem dem på den ene side og Hals Kommunes tekniske forvaltning på den anden side. Sagen vedrører to boliger beliggende på Jens Nygårdsvej, som er ejet af henholdsvis Arne Wodstrup og Jytte Pihl. Ifølge teknisk forvaltning har byggeriet overskredet den maksimale tilladte bebyggelseshøjde, og derfor har man givet Jytte Pihl og Arne Wodstrup påbud om at pille 53 centimeter af deres respektive sommerhuse. Om bygningerne vitterligt overskrider den tilladte højde kniber det dog gevaldigt med at blive enige om. I forbindelse med et byggeri, skal der laves en såkaldt nivellering. Denne laves for at fastslå hvilken højde fra havoverfladen, som skal være udgangspunkt for ethvert byggeri på den pågældende matrikel. Nivelleringen, og dermed udgangshøjden, har man dog ikke kunnet blive enige om, og derfor er sagen gået i hårdknude. Adskillige gange har Hals Kommune givet ejerne påbud om at fjerne de øverste 53 centimeter af husene, og ligeså ofte har kommunen fra andre offentlige instanser fået besked på, at påbuddene ikke har været gyldige. Heriblandt Naturklagenævnet, der har givet Arne Wodstrup og Jytte Pihl medhold. Dette har dog ikke fået teknisk forvaltning til at ændre opfattelse, for herfra forsøger man fortsat at vride armen om på Arne Wodstrup og Jytte Pihl. Gennem hele sagsforløbet har husejerne og deres advokat haft mere end almindelig svært ved at få adgang til de relevante oplysninger vedrørende sagen. Advokat Henrik Skaarup har aldrig tidligere været udsat for lignende sager, og han betegner kommunens opførsel som "mildt sagt mærkværdig". - Vi har haft svært ved i det hele taget at få at vide, hvad der foregår i sagen. Det føles ind i mellem som om, at kommunen tilbageholder information, og derved halter vi jo hele tiden et skridt bagefter, siger han. Eksempelvis søgte Arne Wodstrup og Jytte Pihl aktindsigt i sagen, men de tilsendte papirer har siden vist sig at være fejlagtige og yderst mangelfulde. Et andet eksempel på dette er i forbindelse med et møde i teknisk udvalg den 5. marts. Herfra havde Henrik Skaarup efter 14 dage ikke fået oplysninger. Men da han onsdag oplyste, at han skulle mødes med NORDJYSKE, fik han øjeblikkeligt tilsendt en fax med de manglende informationer. Henrik Skaarup synes, at sagen bærer præg af, at der gennem længere tid har været dårlig kemi imellem dele af teknisk forvaltning og Arne Wodstrup. Han mener ikke, at Hals Kommune bør være særlig stolt af denne sag. - Dette her minder i mistænkelig grad om bestilt arbejde. Det ser ud til, at man har haft et facit, hvor man så leder efter nogle præmisser, der kan legalisere flere års kommunalt arbejde. Men mangler simpelthen hjemmel i den eksisterende lovgivning, siger Henrik Skaarup. Husejerne føler bestemt ikke, at de har fået en fair behandling, og de mener, at det hænger nært sammen med forholdet til teknisk forvaltning. - Det her er en politisk sag. Det har slet ikke noget med en byggesag at gøre, konstaterer Arne Wodstrup.