På kant med loven med nej til skydebane

Vildskud De Danske Skytteforeninger kalder teknisk udvalgs afgørelse forbløffende, og sagen indbringes for Miljøstyrelsen

Lokalpolitik 11. september 2002 08:00

HOBRO: Teknisk udvalg i Hobro har sat sig selv på kant med love og regler ved at sige nej til den miljøgodkendelse, De Danske Skytteforeninger har bedt om til skydeanlægget i Krattet i Sdr. Onsild. Udvalget har i følge formanden Preben Christensen sagt nej af principielle grunde, men det argument og nej' et i det hele taget karakteriseres som "forbløffende" af skytternes landsorganisation. - Kommunen handler helt oplagt i strid med alle regler på området. Det er ansvarsforflygtigelse. Politikerne tør af af hensyn til naboerne ikke træffe den rigtige afgørelse, men dermed løber man altså fra det ansvar, man har påtaget sig ved at lade sig vælge som politiker, tordner konsulent i De Danske Skytteforeninger Chr. Rask. I Miljøstyrelsen vil sagsbehandler Jørgen Jakobsen ikke udtale sig om den konkrete sag, men han siger, at reglerne på området ikke er til at tage fejl af. - Hvis et projekt efterlever de krav, der stilles til indretning af nye skydebaner, skal en kommune have overordentlige gode grunde til at nægte en godkendelse, siger Jørgen Jakobsen, som nævner hensynet til en langsigtet planlægning og støjfølsomme naturområder som eksempler. - Men det er altså ikke sådan, at man bare kan hive en hvid kanin op af hatten og så tro, at man som kommune kan undgå at følge bestemmelserne på området, siger Jørgen Jakobsen. Han pointerer, at han ikke har kendskab til Onsild-sagen som sådan, og at hans udtalelser er generelle udtalelser i relation til de vejledninger, Miljøstyrelsen har udsendt bl.a. til kommunerne. - Men meget tyder jo på, at det er en sag, som måske lander på mit bord, siger Jørgen Jakobsen med reference til de ankemuligheder, der er på området. Deri tager han ikke fejl. På vegne af skytterne varsler Chr. Rask sagen indbragt for Miljøstyrelsen, lige så snart man har kommunens afslag på tryk. - Men det er altså helt akavet det her. Jeg føler mig til grin, og det kan kun være for at narre os, at teknisk udvalg pludselig siger nej, siger Chr. Rask. Startskuddet til kampen om skydebaneanlægget i Onsild Krat lød i 1998, da skytterne af forsvaret købte den mere end 50 år gamle skydebane med henblik på at bygge klubhus og anlægge flere baner. En miljøgodkendelse givet i 1999 blev senere trukket tilbage, og sagen har i den mellemliggende tid været til behandling både i amt, kommune og naturklagenævn. Undervejs har skytterne kørt et tæt parløb med Hobro Kommune, og man har forhandlet sig frem til et anlæg med den uformning, kommunen altså alligevel har sagt nej til at miljøgodkende. - Det er en konvending, som i aller højeste grad kommer bag på mig, siger Chr. Rask. Han pointerer, at der reelt er tale om en ombygning af et eksisterende skydeanlæg, hvor der langt fra stilles samme krav til et reduceret støjniveau som til et nyanlagt skydebaneanlæg. Alligevel har skytterne valgt at udforme projektet på en sådan måde, at det også overholder kravene til nye skydebaner. - Derfor vil støjniveauet blive reduceret til bare en fjerdedel af det, der har været gældende de seneste 50 år, konstaterer Chr. Rask. Udvalgsformand Preben Christensen fastholder, at sagen har fået den rette behandling, og at udvalget er i sin gode ret til at sige nej. - Projektet har mødt voldsom modstand blandt beboerne i området, og politisk ønsker vi ikke banen. Derfor er det lidt af en en gordisk knude, men det er en knude, som vi ikke vil være med til at løse. Derfor har vi sagt nej til miljøgodkendelsen, og så må skytterne jo indbringe sagen for Miljøstyrerelsen, hvis de er utilfredse, siger Preben Christensern.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...