på kanten Om kunstens vigtige fokus

Efterår er hårdt arbejde. Her kommer så min døgnrapport der hverken rummer bankkriser eller spektakulære auktionskøb.

Aalborg 
 
 Den Nordjyske Kulturpris 2005 
 
 Pressefotograf Michael Bygballe

Aalborg Den Nordjyske Kulturpris 2005 Pressefotograf Michael Bygballe

KUNST:Efterår er hårdt arbejde. Her kommer så min døgnrapport der hverken rummer bankkriser eller spektakulære auktionskøb. I de lange kolde måneder fra oktober til februar skal der samles, sorteres og planlægges. Så må jeg på studierejser i ind- og udland, og ganske ofte går turen til København. Her har jeg de sidste tre dage indsamlet oplevelser af de mest forskellige slags: Samtidskunsten med quadiennalen U-turn har især til huse i Carlsbergs gamle tappehaller i Valby. Over 4000 kvadratmeter kunst, hvor det danske og internationale blandes. Mange video’er, men også maleri, skulptur og installationer. Udenfor i parken var der oplyste træer, lydbilleder og giftplanter. I København er det også muligt at se fotomateriale fra Sydamerika, som en ngo’er har optaget og skal udstille andre steder i Danmark. Er det muligt at vise disse enestående vidnesbyrd om vold, krig og overgreb i Nordjylland? Nu har jeg set materialet og kan ikke glemme de stærke indtryk af mennesker, der er tvunget til at leve en eksistens milevidt fra den danske velfærdsstat. Videre, videre: Et kunstnerægtepar har levet hele deres liv i dyb respekt for og kærlighed til en lærers indflydelse. Professor Aksel Jørgensen underviste på Kunstakademiet i København igennem mange år, og hans indgående analyser af form og farver påvirkede eleverne i større eller mindre grad - men altid med en personlig stillingtagen til følge. Jeg får ved et besøg i udkanten af København et helt enestående indblik i en arbejdsform og koncentration, som ikke har sit lige mange steder. En modvægt til hurtighed og overflade, et liv brugt på at udforske lærredets og trykpressens muligheder. Så er der den engagerede samler. I omgivelser præget af æstetisk præcision og en dyb kærlighed til kunst og formgivning hænger de pragtfuldeste malerier. Farvestærke eller afdæmpede i koloritten, samleren spænder over en rigdom af udtryk. Sjældent sete kunstnere er indkøbt og så originalt ophængt, at det overlapper den kunstneriske skaben. Uden samleren med det begejstrede, men sikre øje ville kunstens fødekæde gå i stå, og museerne være ilde stedt. Alle de ovennævnte eksempler fra den virkelige verden rummer også den mangfoldighed, museumsaktiviteterne spænder over. Der samles og lagres af indtryk, og fælles for dem alle er den koncentration, det fokus, der er forudsætningen for, at det bliver interessant for andre. Jeg håber, at de værker og intentioner, som professionelle og dygtige mennesker i disse dage har præsenteret mig for, må blive viderebragt til andre i de kommende år, som kunstværker, udstillinger, bøger, forskningsmateriale og dokumentation. Nina Hobolth er direktør for Nordjyllands Kunstmuseum i Aalborg. Kunsthistoriker, altædende kulturforbruger og opsøgende i forhold til både den ældre og samtidskunsten.