Dronninglund

På landkortet igen

Det hjalp åbenbart, at politikere, handelsstandsforening, borgerforening, erhvervsrådsforening og andre i Fjerritslev brokkede sig over Nordjyllands Amts forslag om at nedgradere Fjerritslev i den nye regionplan. Byen beholder sin status som egnsby, selv om amtet i sit første oplæg mente, at Fjerritslev burde rangere på lige fod med eksempelvis Brovst og Pandrup, der er omegnsbyer. Disse to byer har ikke ændret status i forhold til den gamle regionplan, og Aabybro beholder også sin status som egnsby. I den nye regionplan er Fjerritslev kommet i selskab med ni andre egnsbyer, Aabybro, Brønderslev, Dronninglund, Sæby, Skagen, Hirtshals, Løgstør, Støvring og Hadsund. Egnsbyer er de fordi de, som det udtrykkes i regionplanen, "på grund af størrelse, særlig karakter og historiske eller strategiske infrastrukturmæssige beliggenheder udgør væsentlig regional bykapital, og som sammen med hovedbyerne bør opretholdes som knudepunkter i udviklingen af det regionale bysystem, herunder specialiseret erhvervsudvikling, handel, kultur og undervisning".