På lejernes side

8.2. påstår Anita Knakkergaard, at DF er på lejernes side, hvilket jeg står ganske uforstående overfor. Med det boligforlig, DF og VK har indgået, konfiskerer man netop et milliardbeløb fra Landsbyggefond. Dette med en begrundelse om at pengene skal gå til byggeri af nye almene boliger.

Jeg synes, det er godt, Knakkergaard i sit indlæg vedkender sig, at finansieringen kommer fra Landsbyggefonden - og at man derved tager pengene fra lejernes opsparing. Pengene i landsbyggefonden er penge, som lejrene har opsparet til renovering, modernisering og til en boligsocial indsats i deres områder. Lejerne må nu, takket være VK og DF, vente yderligere med renovering af deres nedslidte boliger. Socialdemokratiet taler netop lejernes sag ved at tage afstand fra regeringens bevidste strategi om at øge uligheden i samfundet. Anita Knakkergaard er i sit indlæg fortaler for forringelser for lejerne, hvilket Socialdemokraterne vender sig kraftigt i mod. Derfor har vi sagt nej til at være med i regeringens nye boligforlig. Efter vores opfattelse er det kun rimeligt, at pengene bruges til fordel for lejerne, der selv har sparet op. Alt andet betragter vi som en særskat for landets lejere. Socialdemokratiet har derimod fremlagt et forslag om at nedsætte huslejen i de dyreste almene boliger. Udover dette mener vi, det er nødvendigt at løfte den almene sektor gennem en massiv satsning på renoveringer, så de almene boliger igen kan blive attraktive boliger.