På lige fod eller skæve fødder?

Sund By Butikken sætter fokus på tosprogede børns problemer

HOBRO:Hvordan kan lærere og pædagoger medvirke til, at tosprogede børn ikke bliver tabere i samfundet? Og hvordan får man de tosprogede børns forældre til at deltage i møder og arrangementer? Disse spørgsmål og mange andre gives der svar på ved to temaeftermiddage, som Sund By Hobro står bag. Temaeftermiddagene handler om børn, der jonglerer med to eller flere sprog - dansk plus deres forældres modersmål. Det er sundhedskoordinator Thorbjørn Aagaard og lærer på Søndre Skole Tove Skærbæk, der indbyder til arrangementet under overskriften ”Tosprogede børn - på lige fod eller skæve fødder?” - Jeg har besøgt samtlige børnehaver i Hobro Kommune, og alle steder giver personalet udtryk for, at de mangler viden om tosprogede børn. Temadagene skal ses som en appetitvækker, der sætter emnet på dagsordenen i Hobro Kommune, siger sundhedskoordinator Thorbjørn Aagaard. Medarrangør af temaeftermiddagene Tove Skærbæk giver sprogstøtte til børnehaveklassebørn på Søndre Skole, der har anden etnisk baggrund end dansk. Eleverne får seks timers sprogstimulering pr. uge. Tove Skærbæks erfaring er, at de tosprogede børn ikke magter det danske sprog nær så godt som deres danske kammerater, når de starter i børnehaveklassen. - Det ville være godt, hvis man satte ind med sprogstøtte inden skolealderen. I Hobro Kommune gør man det, at man samler alle bosniske børn i en børnehave og ansætter en tosproget medarbejder. Det er fint nok, men børnene får ingen støtte i dansk, og det har kommunen faktisk pligt til at give dem, påpeger Tove Skærbæk. Hvis de tosprogede børn allerede fra børnehaveklassealderen havde samme udgangspunkt som de danske, ville de nemmere kunne følge med i fagene og indgå i det sociale liv i klassen, påpeger hun. Mange er inviteret Målgruppen for temadagene er stor: dagplejepædagoger, børnehavepædagoger, indskolingslærere, sundhedsplejersker, SFO-personale, talepædagoger, personalet i PPR og ansatte i fritidsklubber i Hobro Kommune. Kort sagt alle, der støder på tosprogede børn i deres arbejde. Den første arrangement er tirsdag 17. februar, og det handler om, hvordan man griber hverdagen med tosprogede børn an. Talepædagog Jette Løntoft, Århus, fortæller, hvordan man kan lave målrettet sprogstøtte til tosprogede børn, så deres ordforråd udvides. Den anden eftermiddag, der står i de tosprogede børns tegn, er onsdag 10. marts. Foredragsholder Adham Dakwar, Esbjerg, snakker om forældresamarbejde. Adham Dakwar kommer med gode råd om, hvordan man får tosprogede forældre til atdeltage i arrangementer og møder, og han giver sit bud på, hvordan fagpersonerne generelt styrker deres samarbejde med forældrene til de tosprogede. Begge dage foregår det på Søndre Skole. Sprog gi’r helse Sund By arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme. Når Sund By går ind i et arrangement om sprog hænger det sammen med, at sundhedskoordinatoren betragter sundhed meget bredt og i et større perspektiv. - Hvis ikke børnene lærer et godt dansk, er de ilde stedt videre frem i deres uddannelsesforløb. Og fra flere undersøgelser ved man, at jo lavere uddannelsesniveau folk har, jo værre ser det ud med deres helbred, påpeger Thorbjørn Aagaard.