EMNER

På med cyklen og til Rødhus

} På søndag er der lejlighed til både at få rørt musklerne og få en naturoplevelse ud over det sædvanlige. Da lægger naturcenterleder Svend Møller Nielsen fra Hanherred Statsskovdistrikt sig nemlig i spidsen for en 30-35 km. lang cykeltur fra Naturcenter Fosdalen til Rødhus. Turen går via Lerup Strand, Tranum Strand og Ejstrup Strand. Hvis det er muligt, cykler deltagerne på stranden til Rødhus, mens hjemturen går via Tranum Plantage. Undervejs er der små stop for at se på fugle, dyr og planter. Interesserede skal huske at medbringe mad og drikke til at stå imod strabadserne. Mødestedet er Naturcenter Fosdalen kl. 9.30 med forventet hjemkomst kl. 14.