På natur- og travetur til Søen

} TRAVENATUR: I anledning af Naturens Dag arrangerer Danmarks Naturfredningsforening i Aabybro søndag formiddag tur til søen ved Nørhalne, som tidligere var grusgrav. Naturgenopretningen af søen er tidligere blevet belønnet med Natur- og Råstofprisen, og DN vil med turen gøre opmærksom på den fine natur. Der er samlingssted på p-pladsen ved Nørhalne Forsamlingshus. } AFLYST: Torsdag 16. september skulle ThorkildSimonsen have gæstet Nørhalne Sognegård, men foredraget med den forhenværende politiker er aflyst på grund af sygdom. Istedet er det lykkedes Biersted Menighedsråd at få fat i Hans Peter Rasmussen, der vil holde et foredrag om Grevinde Danner. } GRØNT: Andelsboligforeningen Rådhusparken vil gerne benytte arealet ud mod Toftevej til bl.a. petanquespil og have borde og bænke samt beplantning, der kan sløre indsigten til boligerne.Men lokalplanen siger, at der skal være indsigt til rådhuset. -Derfor vil vi tage et møde med beboerne for at finde frem til en løsning, som både tilgodeser deres ønske og som sikrer bedst mulige oversigtsforhold i området og indsigt til rådhuset, siger Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg.