Aalestrup

På nettet uden tråde

} EDB: Trådløs internet med en hastighed på 1024 Kbit/s til kun 150 kr pr. måned bliver nu en realitet i Aalestrup kommune. Udover dette beløb skal den enkelte bruger også betale et engangsbeløb på 1400 kr. som bidrag til dækning af etableringsomkostningerne. For den investering er der så åbnet for nettet hele døgnet, ligesom det også i løbet af kort tid kunne bruges til gratis telefoni. Bag oprettelsen af det trådløs internete i kommunen står firmaet Danske Internet, der var repræsenteret ved direktør Søren Gjødvad, da foreningen Aalestrup Wireless på Knabergården i Aalestrup holdt møde om trådløs bredbånd/internet. Omkring 100 interesserede var mødt frem, og de fik en grundig orientering om projektet. Startdatoen er sat til 15. nov. 2004. Den mellemliggende tid skal bruges til at finde egnede steder til montering af små antenner.