Bavn

På nuværende...

FYLDORD:Varm luft er der nok af i det danske sprog. Endda så rigeligt. Som nævnt her i Ordjyske (15.1.) har mange en tendens til at forfalde til en intetsigende vending som "på sigt" for at blive fri for at give udtryk for, hvornår noget helt præcist vil komme til at finde sted. En læser, Bertel Bavn- gaard fra Overlade ved Løgstør og kendt for sine jagtskriverier her i avisen hver mandag, har gjort en anden iagttagelse: "Noget af det mest irriterende og overflødige for tiden er udtrykket "på nuværende tidspunkt". Alle siger det uafladeligt, og i næsten alle situationer er det ganske overflødigt", skriver han og giver selv et par eksempler: - Det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt. - Det er ikke på nuværende tidspunkt gjort op. "Helt unødvendig og en sær vane for næsten alle. Man er lige ved i farten at gribe sig selv i det klare misbrug", tilføjer Bertel Bavngaard. Man ser det for sig. En politiker eller en anden beslutningstager er trængt op i en krog og bliver aftvunget et svar, der gerne skal signalere handlekraft. Hvad vælger vedkommende? Det afsnuppede: "Vi gør intet". Eller det væsentligt mere floromvundne: "Sådan som situationen tegner sig, har vi ikke umiddelbart konkrete planer om at foretage os noget i den specifikke sag på nuværende tidspunkt". Egentlig står der det samme i de to sætninger, men man skal aldrig underkende, at selve mængden af ord i en enkelt sætning kan tvinge den, der lytter eller læser, i knæ og få det hele til at virke meget mere gennemtænkt. Selv om der egentlig er nøjagtigt lige så lidt handling i den sidste sætning som i den første og meget korte og måske også lidt studse og hvem ved, måske fornærmende sætning. Til overflod findes der de mennesker, der godt ved, at de bruger "på nuværende tidspunkt" hele tiden og derfor griber til den - tror de - smartere forkortelse "på nuværende", altså: "Vi har ingen planer om det på nuværende". Nogle siger endda "for nuværende". Det lyder ærligt talt mere dumt end smart. I langt, langt de fleste tilfælde vil man kunne skrive eller sige "nu" i stedet for "på nuværende tidspunkt". Eller - som Bertel Bavngaard bemærker - helt udelade det. Et par generationer af journalister er også blevet mindet om, at der ikke er nogen grund til at skrive "i indeværende år", når man kan nøjes med "i år". Det kan godt være, at det for nogle lyder finere - men meningen er den samme, og "indeværende" er først og fremmest et administrations- og revisor-udtryk. Noget helt andet er så dem, der siger: "Det kan være svært at spå om, hvad der kommer til at ske fremadrettet" (i stedet for "i fremtiden" - eller helt uden at bruge "i fremtiden"). Nå. Ikke mere om fyldord for denne gang. Til slut bare et par linjer om det gamle slagsmål om, hvorvidt man skal skrive moderen/faderen eller moren/faren. Ifølge Dansk Sprognævn og andre "linjevogtere" er der frit valg. Man skal bare være opmærksom på, at ældre/modne læsere måske nok selv udtaler moderen og faderen som moren og faren, men stejler over, at de bliver stavet moren og faren, fordi det for dem virker for poppet og/eller flippet. For meget lydskrift og for lidt værdighed. Nogle læsere mener, at det er meget rart at kunne skelne klart mellem faderen, der er på færde, og faren, der er på færde - også selv om det af sammenhængen vil fremgå, om der er tale om en far eller en fare. Og når nogle skal gøre sig særligt lystige over, at der i en tekst står, at "moren blev idømt otte års fængsel", spørger de: Hvad har den stakkels neger dog gjort? En mor (hentet fra det tyske Mohr) kan nemlig også være et andet udtryk for en maurer, en person fra Mauretanien - altså kort og godt: en neger, som det hed, før den politiske korrekthed trængte ind over alt.