På onsdag afgøres Tversted skoles fremtid!

Nå ja, så galt går det forhåbentlig ikke! Men kan man forudse konsekvenserne af, hvad en flytning af 7. klassetrin på kommunens 7. klasse skoler vil betyde – hvis ja, hvem kan så? En eventuel nedlæggelse af et klassetrin vil være uigenkaldeligt og påvirke skolen på en måde som ingen vil kunne sige noget entydigt om. Denne usikkerhed huer ikke os brugere af Tversted skole! Det er frustrerende at byrådet nu på onsdag kan afgøre udfaldet af spørgsmålet angående flytning af 7. klasse uden at vi som brugere føler os hørt. Beslutningen træffes udfra (i hvert fald hvad vi er blevet oplyst om) kun et eneste argument; den fasedelte skole – et for os at se tyndt argument, blot begrundet i de landspolitiske vinde, der blæser lige nu. Mon Christiansborg politikerne har tænkt de små landsbyskoler under én hat med de store byskoler? Det tror vi ikke nødvendigvis, for der gives vel altid de lokale politikere en mulighed for at tilpasse politikken til kommunens forhold – specielt i yderområder!? Vi ønsker om nogen en saglig og åben debat med alle kortene på bordet, men hvad gør man når man ikke kan få politikerne i tale? Til et inviteret møde mellem børne- og kulturudvalget og forældrekredsen på Tversted skole sagde Ole Albæk: "Det er ikke mængden af modstandere, der skræmmer mig men derimod kvaliteten af argumenterne…"- samtlige af vores argumenter blev fejet af banen som værende uvidende forældrebekymringer uden pædagogisk indhold. Frustrationen er stor blandt mange forældre for hvornår er argumenterne gode nok? Vi håber, at politikerne har haft tid til at sætte sig grundig ind i denne for os så vigtige sag og tager hensyn til vælgernes/brugernes værdier, når de nu skal træffe en beslutning. Ingen sag har nogensinde haft gavn af at blive hastet igennem.