EMNER

På opdagelse i de kristne rum

SINDAL: Det må vel nok siges at høre under det, som de fleste forældre vil definere som sunde fritidsinteresser, og børnene er såmænd også ret vilde med det. Sindal Sogn er så småt ved afslutte anden sæson med mini-konfirmander, som henvender sig til eleverne i 3. klasse - i øjeblikket svæver deltagerantallet mellem en trediedel og halvdelen af eleverne i 3. klasse i Sindal, idet 23 lige nu benytter sig af tilbuddet. - Jeg havde lidt med det at gøre i min studietid, og vi gik i gang her i Sindal efter et par forespørgsler fra nogle forældre, siger sognepræst Henrik Busk Rasmussen, der varetager undervisningen sammen med Anne Rasmussen, som også underviser mini-konfirmander i Jerup, hvor hun i øvrigt er gift med præsten. I fredags var påsken på programmet, mens sidste komsammen i næste uge er helliget Pinsen. Sæsonen løber over to og en halv måned og højdepunktet var formentlig i sidste uge, hvor børnene holdt deres egen gudstjeneste med omkring 70 familiemedlemmer på lægterne. Børnene ordnede næsten alt relateret til den kirkelige handling, bortset for prædikenen,, som Henrik Busk Rasmussen stod for. - Men nogle af børnene troede, at der blev ringet med kirkeklokken på grund af krigsudbruddet i sidste uge, fortæller sognepræsten. tn