På opdagelse i frodig forårsnatur

Tre grønne foreninger og kommunen inviterede på jungletur gennem krat, moser og kløfter ved Fosdalen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

De gule engblommer er gået meget tilbage de senere årtier. Dræning og tilgroning er de værste syndere, og på turen blev der netop konstateret en ulovlig grøftegravning i kanten af en engblomme-mose. Arkivfoto: Henrik Bo

Solen bager ned mellem pilebuskene, men mosevandet omkring anklerne er iskoldt, og der høres latter fra bagtroppen, som kæmper sig gennem noget af det mest jungleagtige natur, der findes i Jammerbugt Kommune. Tre grønne foreninger og kommunens natur- og miljøafdeling har inviteret på naturoplevelser ved Fosdalen og Lien denne søndag eftermiddag med udgangspunkt i Naturcenter Fosdalen. Omkring 30 har taget mod tilbuddet, som også indeholder information om de tre foreninger og deres arbejde, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Biologisk Forening for Nordvestjylland. Anne Mette Finnerup Knudsen fra kommunen og naturvejleder Svend Møller Nielsen fra naturcenteret fører an på hver sin tur ud i det grønne, en for de eventyrlystne og en for dem, der helst vil have en sti at gå på. Der er vist ingen, der bliver skuffet i dag. Der er nemlig eventyrlige belønninger i form af flotte kik ud over det blå hav fra skrænterne, overdådigt blomstrende gule engblommer i et af de mest utilgængelige moseområder, små guldsmede, der lige er klækket, klukkende kildevæld og sangfugle i pilekrattet. Men turen giver også en ubehagelig bonus: En lodsejer har gravet en lang grøft ved foden af skrænten for at lede vandet væk fra den sumpede mark. - Det er ikke så godt. Vi er i et fredet og naturbeskyttet område, så han får formentlig besked om at kaste grøften til igen. Det skal vi til at se nærmere på, forklarer Susanne Gregersen fra kommunen. Både hun og Anne Mette Finnerup Knudsen efterspørger oplysninger fra borgerne om værdifulde naturlokaliteter i Jammerbugt Kommune. - Vi har overtaget mange opgaver fra amtet inden for natur og miljø. men vi har ikke nogen stor flok eksperter at trække på. Derfor vil vi meget gerne have oplysninger fra borgerne og de grønne foreninger, forklarer Anne Mette Finnerup Knudsen. Vildmarksturen, som hun tager deltagerne med ud på, bliver næste år en offentlig sti inden for det enorme fredede område Fosdalen-Lien-Sandmosen. - Der kommer brædder over de våde områder, beroliger hun flokken med sorte og våde fødder. Og så går det ellers gennem pil og hassel, rørskov og hængesæk, radisesmagende vandkarse og duftende mynte, op ad skrænten over gamle trådhegn, tjørn og hyld, og med noget besvær tilbage til nøddedalen/anemonedalen/primuladalen, hvor kyndige folk tæller bregnearter og lyser op ved at se limfjords-vorterod. Op på toppen af skrænten, ud gennem krattet, langs kanten af en mark, over et stendige. Udsigten en fantastisk. Jammerbugten breder sin blå flade lige til Rubjerg Knude i nord. Vi rutscher/skrider, stepper ned af den stejle skrænt til den civiliserede asfaltvej. Tilbage på naturcenteret bliver der pustet ud og skiftet fodtøj. Vandet, kaffen og kagen smager eventyrlig godt.