På overlevelsei grusgraven

Børn og voksne på Nøvling Skole er forlist. Nu venter de på redningen

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der blev også vævet på en primitiv, selvlavet væv.

NØVLING:Hver dag driver forskellig effekter i land. Det gælder om at overleve for børnene på Nøvling. De er nemlig forlist. Det gjorde de allerede i mandags via en audiovisuel oplevelse i skolens pauserum. Siden har de holdt til omkring en sø i en grusgrav kun få minutters gang fra skolen, men alligevel i et spændende terræn med bakker, dale og bevoksning. Civilisationen er dog ikke helt forladt. Skal de på toilettet, foregår det på skolen, og når de skal sove, sker det derhjemme. Men ellers står den på overlevelse som rigtige Robinson Crusoer og håb om redning. Det sker på fredag, når skoleleder Per Bødker Andersen overflyver området. Ind til da skal de bruge deres fantasi på, hvad de kan sende at SOS’er og røgsignaler for at blive reddet. Demokrati Skolens 170 børn og 18 voksne lever på feltfod, hvor nøgleordene er fælles oplevelse, demokrati og samarbejde på tværs af alder. Skolen er i gang med en robinsonade, som ikke må forveksles med en Robinson-ekspedition. Ingen bliver sendt hjem. Tværtimod handler det om at arbejde sammen med respekt for hinanden. Børnene er delt op i fire grupper. Hver gruppe vælger sammen med deres lærere hver dag to ledere, som skal bestemme dagens aktiviteter ud fra kassen, der driver i land. På forhånd fik de udleveret fire lægter og en presenning til at lave et telt. Opgaven er løst på fire forskellige måder, fremgår det at lejrene, som er etableret omkring søen. Her brænder bål, og det er på dem, børnene i dag skal tilberede deres eget måltid på. For at få et eksotisk tilsnit driver kokosnødder i land, poser med mel og kartofler. Det er også på bålene, børnene brænder de ting, de har fremstillet af ler. Valget af en robinsonade som en fælles aktivitet er gjort med skyldig hensyntagen til, at der også skulle være noget, der appellerede til drengene. Piger og drenge Når Per Bødker Andersen går rundt i lejrene oplever han, at pigerne - selv om der er frit valg -beskæftiger sig meget med pigeting som fletning og vævning, mens drengene er travlt optagede af at hugge med økse og skyde med selvlavede buer og pile. Det hænder, at det er børn med smårifter, der trætte kommer hjem til forældrene, når dagen er omme. Rifterne hører imidlertid med til udfordringerne.