Frederikshavn

På rejse med Luther

Provst Ole Dybro, Sindal, har foretaget flere rejser "i Luthers fodspor", og det fortæller han om, når han tirsdag 4. marts om aftenen holder foredrag i Konfirmandhuset på Hånvækvej. I foredraget fortæller Ole Dybro om betydningen af, at vi ved noget om vores lutherske arv. Hvorfor var reformationsepoken på så mange måder en gæringstid i Europa? Og hvordan ændrede Martin Luther og de andre reformatorer fra Wittenberg så radikalt den europæiske verdensanskuelse og livsforståelse? Ikke mange er i dag vidende om, hvilket ætsende indsnit i vores historie, reformationen var og er.Når vi i dag finder det så afgørende at sætte os ind i fremmede kulturer og religioner i en globaliseret verden, må vi samtidig fordybe os i vore egne rødder og vores selvforståelse. Efter Murens fald i 1989-90 er mange af seværdighederne, placeret i det hedengangne DDR, nu nænsomt restaureret og fra glemslen bag jerntæppet er det igen muligt at se ind i en særdeles spændende periode af vores historie.