På skovtur i skoletiden

Skoven bliver et fast element i undervisningen på Hellum Skole

HELLUM:Skoleeleverne på Hellum Skole kan i det kommende skoleår se frem til at blive tvunget på skovtur mindst fire gange som et resultat af, at skolen indleder projekt "Skoven i skolen". Og selvom det måske umiddelbart lyder som en hån mod de folketingspolitikere, der kræver øget faglighed i undervisningen, afviser skoleleder Jack Soleng, at det skulle forholde sig sådan, tværtimod. - Vi lægger stor vægt på det faglige indhold, så det er bestemt ikke skovture i gængs forstand, der bliver tale om. Faktisk regner vi med, at indlæringen styrkes. Dels i kraft af, at eleverne får noget konkret at forholde sig til i undervisningen, og fordi de ved at være i bevægelse får mere ilt til hjernen, siger han og tilføjer, at projektet kan være med til at forhindre, at eleverne tilegner sig de vaner, der ligger til grund for livsstilssygdomme. Alle de fag, eleverne har på skemaet nu, indgår i projektet, som iværksættes efter et års udviklingsarbejde. Blandt andet er der lavet nye læseplaner, hvori skoven og naturen indgår som et fast holdepunkt. - I princippet har det været endnu længere undervejs. Jeg tiltrådte i maj sidste år, men jeg kan se af forskellige referater, at man længe har sigtet på at inddrage naturen mere i det daglige arbejde, siger Jack Soleng. Det endelige skub kom i form af hjemmesiden www.skoveniskolen.dk, der blev til sidste år i et samarbejde mellem Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Træ Er Miljø, Skov- og Naturstyrelsen og Undervisningsministeriet. - Siden har der været et systematisk udviklingsarbejde i gang, hvor naturvejleder Søren Risborg har været meget hjælpsom, fortæller Jack Soleng, der afviser, at naturvejlederen ved sin medvirken skulle være med til at save den gren over, hvor han selv sidder. - Vi vil stadig benytte en del af Naturskolens tilbud, men det er klart, at vi selv vil overtage nogle af de ting, Søren Risborg har undervist i, men det betyder bare, at han kan komme videre med sit arbejde, siger Jack Soleng. En forudsætning for projektet har været at finde et stykke skov, som man kunne råde over, og det er netop lykkedes. - Statsskovdistriktet (Buderupholm, red.) har tildelt skolen godt 30 hektar skov, som vi nu kan kalde vores. Her kan vi lave alle vores forsøg og undervisningsforløb om skovning, træplantning, grøn sløjd og så videre, forklarer Jack Soleng. Lørdag 3. maj præsenteres projektet nærmere for forældrekredsen, der er inviteret med, når eleverne skal på "lørdagsskole". Det kommer dog til at foregå på og ved Jamborettepladsen, der ligger langt fra det areal, skolen har fået tildelt. Det ligger nemlig lige syd for Skørpings bygrænsen på den østlige side af Møldrupvej. - Vi har overvejet, hvornår "vores" skov skal indvies officielt, men det sker nok først i det nye skoleår, siger Jack Soleng.