Hospitaler

På slingrekurs

Politikerne har stillet patienterne store forventninger i udsigt til de nye samlede skadestuer og akutmodtagelser, de såkaldte fælles akutmodtagelser, i Thisted, Hjørring og Aalborg.

Nu skal det for alvor blive bedre at være patient i Nordjylland, hvis du får brug for akut hjælp. Fremover skal alle patienter, som selv henvender sig eller bliver akut visiteret til afdeling af en læge, behandles på en af de tre nye fælles akutmodtagelser. Sygehusene skal udbygges og ombygges for at give plads til de tre nye akutmodtagelser. Byggeriet på Sygehus Vendsyssel i Hjørring koster omkring 100 mio. kroner. I Thisted er der afsat 120 mio. skattekroner til byggeprojektet. Ombygningen i Aalborg er der endnu ikke sat beløb på, men beløbet vil langt overstige byggerierne i Thisted og Hjørring. Desværre må Yngre Læger allerede nu råbe vagt i gevær. Der er ikke lagt tilstrækkeligt med lægefaglige kræfter i de ambitiøse planer. Yngre Læger har forfattet et program for, hvordan en fælles akutmodtagelse skal ledes og organiseres, så patienten er i centrum. Fra Yngre Lægers program vil jeg blot nævne tre områder, hvor især de nye akutmodtagelser i Thisted og Hjørring ikke lever op til vores forventninger - i Aalborg derimod har ledelsen grebet den store opgave anderledes professionelt an. For det første bør erfarne speciallæger efter Yngre Lægers opfattelse være en naturlig og bærende del af en fælles akutmodtagelse. Sagt på en anden måde: Patienterne skal også møde speciallæger, når de kommer til en superskadestue, og ikke udelukkende de alleryngste læger. Desværre ser det ud til, at speciallægernes tilstedeværelse i de nye enheder begrænses til et minimum. Med erfarne speciallæger i akutmodtagelsen ville patienterne få dels den mest optimale undersøgelse og behandling, og dels har de yngre læger bedre mulighed for at få den nødvendige, daglige rådgivning og vejledning af en erfaren læge. Det kan betale sig at satse på kvalitet i den lægelige videreuddannelse - det trækker talentfulde yngre læger til Nordjylland fra andre dele af landet. For det andet bør en fælles akutmodtagelse have egen ledelse. Det ser desværre ikke ud til at blive tilfældet. Derved er det op ad bakke med hensyn til at opbygge en effektiv organisation og en stærk kultur, hvor læger og andet sundhedspersonale er stolte over at arbejde. En fælles akutmodtagelse uden egen ledelse er desværre udtryk for en organisatorisk underprioritering, som også kendetegner de nuværende skadestuer. For det tredje bør de fælles akutmodtagelser udstyres med en flowmaster, den måske væsentligste fagperson i den fælles akutmodtagelse. Det lyder fint med en flowmaster, men det dækker "bare" over en speciallæge, som overvejende skal sørge for, at patienterne tilses af den rette læge på det rette tidspunkt. En flowmaster sørger for, at der altid er snor i patienten, at patienten ikke havner mellem to stole, f.eks. mellem to afdelinger, og at arbejdet på afdelingen er effektivt, så ventetiden holdes nede. Der er så mange penge og så meget politisk prestige bundet til de fælles akutmodtagelser. De skal være en succes - ikke mindst for patienterne!