Kunst

På sporet af Han Herred - 23 sogne fortæller historie

Den tidligere stationsby Skovsgård er vært ved en stor udstilling, hvor lokalhistorien både kan ses og smages

Else Kat­holm fra Klim vil på ud­stil­lin­gen stå klar med smags­prø­ver på gam­le egns­ret­ter fra Han Her­red. Bil­le­det er fra herredsudstillingen i Klim i april 2005, hvor hun også ser­ve­re­de smags­prø­ver på gam­le egns­ret­ter.

Else Kat­holm fra Klim vil på ud­stil­lin­gen stå klar med smags­prø­ver på gam­le egns­ret­ter fra Han Her­red. Bil­le­det er fra herredsudstillingen i Klim i april 2005, hvor hun også ser­ve­re­de smags­prø­ver på gam­le egns­ret­ter.

SKOVSGÅRD:”På sporet af Han Herred” er temaet for en stor lokalhistorisk fællesudstilling, som finder sted på lørdag, søndag og mandag i Skovsgaard Idrætscenter og Multihus. - Temaet skal forstås bredt, men det sigter ikke mindst til Thisted-Fjerritslev-Aalborg-banen, som blev nedlagt i 1969, forklarer Folmer Klitgaard Møller, Fjerritslev, der er koordinator for arrangementet. Bag udstillingen står ”Liv i Lokalhistorien”, som omfatter alle sognegrupper i Han Herreds 23 sogne. Dertil kommer lokalhistoriske foreninger, museer og arkiver samt en række private samlinger. Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred er paraplyorganisation for den lokalhistoriske aktivitet, der geografisk strækker sig over 50 kilometer fra Øland i øst til Vesløs i vest. Med udstillingen i Skovsgård følger samvirket op på succesen fra foråret 2005, da den første herredsudstilling fandt sted og samlede et par tusinde besøgende i Thorup-Klim Hallen. Også denne gang lover arrangørerne et bredt og varieret program, som igen skal gøre herredsudstillingen til et tilløbsstykke for folk fra nær og fjern. - Vi har lagt os i selen for, at der skal være noget for enhver smag, fastslår Folmer Klitgaard Møller. Det gælder først og fremmest udstillingsstandene, hvor de enkelte sognegrupper, foreninger og privatpersoner de seneste uger har gjort et stort arbejde med at finde gamle billeder, dokumenter, genstande og håndarbejder frem, så der virkelig bliver meget spændende at kigge på og få en snak om. På storskærmen i Multihusets fællessal vises løbende en række billedserier. Der er sammensat et stort underholdningsprogram med et gennemgående tema om Fjerritslev-banen. Flere gange bliver der bænkesnak på scenen, hvor folk fra vest, midt og øst fortæller gode historier på en bænk foran den lokale station. Og organist Palle Jochumsen fra Bjerget vil tage de besøgende med på en togrejse på hele strækningen. Desuden bliver der sang ved Hanbokoret, børnesange på hanherredmål, modeopvisning, folkedans og indslag ved Skovspillene fra Skovsgaard. Og ikke mindst er der lejlighed til at få ”smagen af Han Herred”, idet Else Katholm fra Klim står klar med smagsprøver på gamle egnsretter. Museumsleder Ketty Johansson, Sundby Samlingerne, åbner udstillingen, og fhv. dyrlæge E. Winther Larsen, Nærum, tidligere Skovsgård, lægger op til udgivelsen af en ny bog om de gamle skoler i Torslev og Øster Svenstrup sogne. Mandag formiddag kan skoleklasser fra hele Han Herred gøre brug af udstillingen og få den lokale historie gjort levende og nærværende, idet standene vil være bemandet af folk fra sognegrupper og foreninger. 400 skoleelever er tilmeldt, men det kan stadig nås at melde sig til, siger Folmer Klitgaard Møller. hc { Mere på www.sognegrupper.dk