På sporet af iværksætterånden

AALBORG:En radionyhed i 2012 fortæller, at det nu er hver 10. kandidat fra Aalborg Universitet, der starter egen virksomhed, mens procenten ved Københavns U-niversitet ligger og roder nede omkring nul. Omtrent sådan formulerer Hans Peter Wolsing, koordinator for NIN (Nordjysk Iværksætter Netværk - www.nin.dk) sin fremtidsvision, og der er ikke tale om den rene ønsketænkning. Iværksætteri Faktisk har der været rigtig meget gang i den nordjyske iværksætterånd i de senere år. Foruden teamet bag Top-Link har indtil nu over 700 andre modtaget starthjælp fra Hans Peter Woldsings net af rådgivere på erhvervskontorer i hele landsdelen. Sidste år ved samme tid havde knap 900 modtaget rådgivning, og på årsbasis blev det i 2003 blev det til 1200-1300 sager. Uden at man af den grund kan være sikker på, om de også alle blev ført ud i livet. Fra land til by Men der har også været behov for, at der kom mere skub i tingene, for nordjyderne har været langt bagud i forhold til resten af landet. Som det fremgår af de officielle 93-tal for iværksættere i byerhverv - alt ud over fiskeri, landbrug og skovbrug - var der langt færre nyetablerede iværksættere Nordjyllands Amt end i Århus Amt, og på landsplan var der også et pænt stykke op til de 10 procent, som er målestokken for nordjyderne set i forhold til resten af befolkningen. Otte år senere så tingene markant anderledes ud. For mens landstallet i mellemtiden var vokset med 12 procent ( Århus-cifrene med beskedne syv-otte procent) - kunne Nordjylland bryste sig af en næsten dobbelt så stor stigning. - Vi henter ind på de andre, og jeg er ikke i tvivl om, at det blandt andet skyldes de mange aktiviteter, vi har sat i værk her i landsdelen, siger Hans Peter Wolsing Han henviser i den forbindelse både til aktiviteter som iværksætternetværketog initiativer som Kickstart på universitetet, der sigter mod at få nyudsprungne kandidater til at gå i gang som selvstændige. Og ingen af de tilbud eksisterede i 2001, så måske vil der vise sig yderligere et spring fremad, når 2002-tallene dukker op fra Danmarks Statistik i for-året 2005. Tro tjeneste må vige Wolsing er ikke et øjeblik i tvivl om, at traditionen for selvstændig virksomhed i landbrug og fiskeri er et godt fundament for, at nye generationer af nordjyder tør gå i gang for sig selv. Og i øvrigt viser udviklingen, at iværksætteriet også breder sig i byerne. - Det der med guldure for lang og tro tjeneste som ansat i den samme virksomhed er på tilbagetog, og i stedet ser vi i stigende grad folk i alle aldre gå i gang på helt nye områder, ikke mindst inden for de kreative fag, påpeger Hans Peter Wolsing. Han nævner samtidig, at kvinder også spiller en voksende på dette felt, og de har ofte en forestilling om at kunne kombinere familie og arbejde på nye måder, mens mændenes iværksættertrang ofte er båret af en forestilling om at tjene flere penge end som lønmodtager.

Forsiden