Litteratur

På sporet af sig selv

Hanne Marie Svendsen: Rudimenter af R

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Forfatteren Hanne Marie Svendsen undersøger mennesket - den danske sprogforsker Rasmus Kristian Rask - i sin nye roman.

R står Rask, Rasmus Kristian Rask, den danske sprogforsker, der levede fra 1787 til 1832, og som hører til grundlæggerne af den sammenlignende sprogvidenskab. Han var den første, der så sammenhængen mellem de indoeuropæiske sprog, og han må betragtes som grundlæggeren af nordisk filologi og som en systematiker af sjælden karat. Men hvordan var han som menneske? Det har Hanne Marie Svendsen sat sig for at undersøge på grundlag af hans dagbøger, breve og afhandlinger. Hun tager udgangspunkt i hans dødsleje, hvor dødens engel i romanens to store, bærende afsnit ”Himmelsengen” er i dialog med ham og presser ham til at trænge længere og længere ind i sig selv og frem mod en større og større afklaring. Det sker dels gennem refleksioner, dels gennem en rekapitulering af hans mere eller mindre frivillige rejse over Sankt Petersborg og Kaukasus til Indien, hvor centrale oplevelser i hans univers finder sted i den kosmopolitiske, georgiske by Tiflis. Endelig runder den afsluttende del ”Tomheden” hans liv og dermed romanen af. Frem toner da billedet af en kompliceret personlighed, der føler sig bitter og forbigået, en sjældent sprogligt begavet, antiautoritær rebel og opkomling, der ind imellem slesk indordner sig og søger stillinger, som han ikke får. Han er én, han er mange, men hvem? Nu, på dødslejet, er maskeballet forbi. Hvor er kontinuiteten i hans liv? Hans identitet? Han, ateisten og det rationelle oplysningsmenneske, må finde ud af det ved at fortælle til dødsenglen, for ”Der er ingen deroppe, kun den store tomhed.” Gud er en ønskedrøm, et fattigt håb. Han føler sig desavoueret af den herskende klasse, føler, at han aldrig får penge nok til sin forskning: det kommer ikke an på, hvad man kender til, men hvem man kender til, jeremierer han. Kongen giver rigeligt med penge til sin elskerinde i Wien og kun en ussel sum til ham. Faktisk har han ikke andet i hovedet end sine ord og teorier og sin store forkærlighed for det oldnordiske. Men han tager afstand fra den urromantiske tankegang om naturens besjæling og fra den oehlenschlägerske Aladdin-tanke. Det er sværmeri og overtro. Alligevel er han et barn af den vågnende nationale bevidsthed: Vi står ikke i skygge af noget andet folk, proklamerer han. Og han møder i det fremmede den nationale frihedstanke og involveres i kupforsøg. Men på sin hjemrejse ad søvejen møder han også en kvinde, der rører ved hans følelsesliv. Hun låner ham Saint-Pierres eksotiske kærlighedsroman om Paul og Virginie, da de passerer den ø, hvor det følsomme par skulle være vokset op. Rask vil ikke vedkende sig de voldsomme erotiske følelser, der skildres, for ham er kun det rationelle det reelle. Han vil ikke læse romaner og spejle sig i forelskede narre og deres elskovskonflikter. Og kvinden kommer med de Staël-Holsteins ”Corinne”, den lidenskabelige og romantiske generations bog om den ideelle kærlighed: Han læser bogen og bruger den til at lære mere om de franske verbers bøjning! Den vækker alligevel nogle ukendte følelser i ham, men hun er den frigjorte kvinde, og han kan ikke erklære hende sin kærlighed. Og dog – på et senere tidspunkt på rejsen må han give sig hen til en kvinde i en hvirvel af sanselig beruselse. Men i bund og grund er han en åndssnob, og hans kundskaber er hans hæmsko. Væk med bøgerne, siger hans rejsefælle. Hvad godt kan de gøre? Livet ser på dig. Hvis du ikke ser igen, tørrer kroppen ind. Man kan søge i fortiden, men det er her og nu, du skal leve. Præcis er den storladne bog i sine detaljer, og rig er den i sit udsyn. Den sætter ikke sine egne grænser. Den er hemmeligt beslægtet med alt det dybeste i vor kultur, fyldt som den er med bibetydninger og med litterære allusioner. Her møder man individualisten, der med uvilje ser personligheder forsvinde, fordi de lader sig tilpasse, lader sig udglatte. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Hanne Marie Svendsen: ”Rudimenter af R” 264 sider, 299 kr. Gyldendal Udkommer i dag.