Lokalpolitik

På tærsklen til en gravetilladelse

Stor enighed i amtsudvalg bag anbefaling om at udlægge 134 hektar i Tisted

Om to uger vil amtsrådet med stor sandsynlig rydde den sidste hindring for, at der kan udvindes grus, sand og sten i blandt andet dette område af Tisted. Arkivfoto: Per Kolind

Om to uger vil amtsrådet med stor sandsynlig rydde den sidste hindring for, at der kan udvindes grus, sand og sten i blandt andet dette område af Tisted. Arkivfoto: Per Kolind

TISTED:Når amtsrådet 5. september træder sammen, vil vejen til at grave grus i Tisted endegyldigt være banet. Eneste ændring i forhold til det forslag, som lå fremme under forårets store offentlighedsfase, er, at, de oprindelige 140 hektar bruttoareal reduceres med seks hektar til 134 hektar Reduktionen sker alene af hensyn til drikkevandet i Tisted. Selve betingelserne for at grave - hvor mange år, hvor mange timer daglig samt hvor store mængder, der må fjernes - vil i praksis være op til Mariagerfjord Kommune at forvalte, idet Arden Kommune næppe når at komme på banen i dens restlevetid frem til nytår. Kommunen på banen Kommunen udfærdiger de endelige gravetilladelser hos de to lodsejere i området, som har indvilget i at lade entreprenører sætte skovlen i deres jord. Men først skal amtsrådet lige konfirmere den beslutning, der har nydt fuld opbakning i både økonomiudvalg og udvalget for teknik og miljø. Og som altså betyder, at hele indvindingsoplandet til Tisted Vandværk gøres grusgravfri. I første omgang havde amtsrådet foreslået kun at friholde selve kildepladsen. Bekymrede ytringer i skrift og i mundtlige kommentarer på borgermødet i Tisted for syv måneder siden fik efterfølgende de folkevalgte til at anlægge et forsigtighedsprincip, fordi der jo i princippet godt kan ske olieudslip fra gravemaskiner, der bakser med jordlagene. Hensyn til drikkevandet Og den slags skidt skal ikke havde den mindste chance for at sive ned i drikkevandslagene, mener udvalgene, hvormed de værste støvplager samtidig holdes en smule på afstand af beboerne i Tisted. Den slutning nåede de to udvalg allerede frem til i maj. Men man undlod at sende sagen i amtsrådet vel vidende, at en sådan reduktion på seks hektar kræver en høring hos de berørte naboer. Den høring resulterede i to indsigelser, som begge handlede om andre aspekter end lige vandindvindingsområdet. Faktisk var der tale om genfremsættelse af indsigelser, som amtspolitikerne tidligere har taget stilling til, og som derfor nemt kunne tilbagevises. Regionplantillæg 201, som det formelt hedder, skal gøre det østlige himmelrand selvforsynende med sand, grus og sten. Op mod fem millioner kubikmeter sang og grus af god kvalitet skønnes der at være i området. Rigeligt til at kunne forsyne det østlige Himmerland mange år frem i tiden.