EMNER

På tide at afskaffe starthjælpen

FLYGTNINGE:Starthjælpen har spillet fallit. Den virker ganske enkelt ikke efter hensigten. Nu må Bertel Haarder vise politisk mod og afskaffe en ydelse, som på baggrund af tidligere erfaringer aldrig burde være indført. Når VK-regeringen ikke ville lære af historien, kan man kun håbe, at den vil lære af sine egne fejl. En ny undersøgelse om den såkaldte starthjælp til flygtninge har den proklamerede effekt viser, at der kun er tabere. Kommunerne bruger både mere tid og flere penge end de gjorde, da flygtningene kunne få almindelig kontanthjælp, da de bliver nødt til at behandle ansøgninger om tandlægehjælp, briller, buskort osv., som en flygtningefamilie på to voksne og to børn, der i alt får 10.916 skattepligtige kroner om måneden, naturligvis ikke har en jordisk chance for at betale. Det værste er nu ikke, at kommunernes forventede besparelser er udeblevet. Endnu værre er det, at flygtningene nu har langt større kontakt med diverse kommunale led. I stedet for at passe deres familie, søge job mv., er de nu blevet ultimativt klientgjorte, hvilket hverken gavner integrationen eller i øvrigt flygtningenes selvværd. Derfor er det heller ikke den store overraskelse at kun en håndfuld udaf 109 flygtninge i undersøgelsen har fået nogen form for beskæftigelse. SR-regeringen forsøgte sig i slutningen af 1990"erne med en særlig (lav) ydelse til flygtninge. Det gik dog hurtigt op for den daværende regering, at uanset om man kunne besnakke hinanden til, at der var teoretiske fordele ved dette eksperiment, så virkede det rigtig dårligt i praksis. Kort fortalt var den eneste effekt, at en af landets svageste grupper blev endnu svagere. SR-regeringen lærte af sin fejl, og afskaffede da også ret hurtigt ydelsen igen. Nu er tiden nået, hvor Bertel Haarder må erkende, at selvom starthjælpen måske i hans forestilling stadig er en god ide, så viser virkeligheden noget andet. Derfor må han som ansvarlig politiker tage dette til efterretning og ændre sin og regeringens politik, og dermed hjælpe såvel kommuner og flygtninge som hans eget omdømme som handlekraftig politiker. For det kan da hverken være i ministerens interesse, at kommunerne bruger mere tid og flere penge på administration eller at flygtningene i endnu højere grad bliver en gruppe, som eksisterer på randen af fattigdom, vel?