På tide at gøre op med ekstremister

Professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, Mehdi Mozaffari, udtaler, at hele den vestlige verden bør føre total krig mod islamisme, som er den politiske del af islam og han sammenligner islamisme med nazisme og fascisme.

Danmark skal derfor slå hårdt ned på de mindste tegn på, at nogle grupper forsøger at gennemføre den politiske del af islam her i lande, såsom ekstremistiske grupper som Hizb-ut-tahrir. Han opfordrer til, at man forbyder foreninger og aktivister, som baserer sig på en islamistisk ideologi, og som kun er ude på at knuse vores demokrati og gennemføre den islamistiske lovgivning, den såkaldte sharia. Derfor er de lige så farlige for vores demokratiske verden som kommunismen, nazismen og fascismen, og derfor bør de bekæmpes med alle midler. Terroreksperten og lektor Lars E. Andersen fra Syddansk universitet, indrømmer, at vi bør tage terror trusler meget alvorligt. Den indiskfødte og britisk uddannede tidligere muslim Ibn Warraq, udgav for et par år siden sin bog, "Derfor er jeg ikke længere muslim". Det er nu endelig muligt at få bogen på dansk. Bogen rummer både et personligt og videnskabeligt oprør med Islam, bogen har to hovedpointer. Den ene er, at islam i sit inderste væsen er uforeneligt med vestlige værdier, som demokrati, tolerance, respekt for andre religioner og ytringsfrihed. Og påpeger, at islam er bagstræberisk og fjendtligt overfor ethvert fremskridt. Den anden pointe er, at islam er en cocktail af forskellige religioner, samt at vold og død er en integreret del af islam. Ligesom islam stræber efter det absolutte og totalitære herredømme og at man er ligeglad med hvordan eller konsekvenserne heraf. Danske og europæiske politikere har ikke forstået, hvor farlig islamismen er, og Mehdi Mozaffari advarer kraftigt imod at undervurdere styrken i islamismen, som efter hans mening har fast fodfæste i Iran, Irak og Saudi-Arabien og inden for grupper som Hamas, Al-Quaida, Jemaah Islamiah og jihad. Den tidligere engelske efterretningsofficer og specialist i ekstremistiske bevægelser, Charles Shoebridge, er også overbevist om at Danmark huser muslimske terrorist - sympatisører. PET mener da også, at islamiske fundamentalister i Danmark er tættere forbundet med internationale terrornetværk end hidtil antaget. Præsten Rolf Slot-Henriksen har også beskæftiget sig med muslimske ekstremister og har udgivet en bog, "Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark", som på trods af nogle småfejl, godt kan anbefales at læse. Det er derfor på høje tid, at danske politikere vågner op og får lavet forskellige tiltag imod denne islamisme, så vi er på forkant med situationen og ikke bliver taget med bukserne neden om hælene, som vi er blevet det før i Danmark, fordi pladder-humanistiske organisationer og politiske bløddyr ikke vil se faren.