Lokalpolitik

På tide at gøre oprør

I Hjørring Kommune har byrådet besluttet at trodse regeringen og sætte skatten op - selvom det formentlig udløser en strafafgift til staten.

En række kommuner landet over har i disse dage samme overvejelser. Efter i årevis at have bøjet nakken og forsøgt at få budgetterne til at nå sammen, er hullerne i kommunernes økonomi nu så afgrundsdybe, at det ikke er forsvarligt at grave mere. Servicen er mange steder allerede så ringe, at der ikke kan skæres mere ud. Det gælder også den kommunale administration, der befolkes af stadig færre HK-medarbejdere. Et løseligt overslag siger, at de nordjyske kommuner - med forventede besparelser næste år - siden 2007 samlet vil have sparet et beløb svarende til mindst 500 administrative stillinger. Det er klart, at det kan mærkes. 85 procent af det arbejde, den kommunale administration udfører, er direkte rettet til borgerne. Når der skæres ned, bliver sagsgange og ventetider uundgåeligt længere, ligesom arbejdspresset på de tilbageblevne medarbejdere bliver tungere. HK-medarbejderne mærker dagligt på egen krop, at grænsen for besparelser er nået, og derfor oplever vi det meget frustrerende, når der igen-igen lægges op til nye sparerunder. Det er ikke unaturligt, at frustrationen og vreden bliver vendt mod de kommunale politikere, der har ansvaret for budgetterne. Selvfølgelig har også HK-personalet protesteret overfor byrådene. Men protesterne vender ikke den helt rigtige vej. Det er regeringens skattepolitik og stramme bånd om kommunernes økonomi, der tvinger de kommunale politikere til at sætte administration og service på skrump. Når vi forhandler med kommunerne, oplever vi positiv velvilje. De fleste forstår godt den ofte umulige opgave, medarbejderne i den kommunale administration dagligt står i for at få arbejde og ressourcer til at nå sammen. I HK Kommunal Nordjylland forstår vi godt byrådspolitikernes dilemma. Derfor appellerer vi til vores arbejdsgivere og de kommunale politikere om at stå sammen med os ansatte i et oprør mod regeringens politik, der indskrænker kommunernes råderum og den nødvendige service til borgerne. Regeringens politik overfor kommunerne er godt i gang med at tvinge det kommunale selvstyre i knæ. Regeringen går allerede med overvejelser om at flytte opgaver med udbetalinger af boligstøtte, børnebidrag, folkepension, fripladstilskud og barseldagpenge fra kommunerne til staten. Jeg er bange for, at den igangværende udsultning af kommunerne kan betyde, at endnu flere opgaver overtages af staten. Der er brug for, at kommunerne sætter hælene i og sprænger pålagte rammer, der ikke er store nok til at rumme de kommunale opgaver. Vi stiller os gerne til rådighed for et kommunalt oprør, der skal bringe service, hjælp til svage medborgere, udvikling i stedet for afvikling og ikke mindst arbejdsglæde på de kommunale kontorer tilbage på dagsordenen.