Lokalpolitik

På tide at Hals og Farsø bliver nedlagt

Uhyggelige eksempler på politisk magtbrynde og forkvaklede forvaltnings-ageren illustrerer med mere end ønskelig tydelighed behovet for at få nedlagt de små kommuner. I både Hals og Farsø kommuner har politikere og forvaltningsfolk optrådt med kynisme og uforstand – og med uhyggelig meneskeskæbne-ødelæggende effekt. Advarsler, indsigelser og protester har prellet af på både de politiske beslutningstagere og de forvaltende rådgivere. Det er skammeligt og skræmmende. I Hals har en arrogant. kynisk og hemmelighedskræmmende borgmester måned efter måned demonstreret sin foragt for retfærd og anstændighed i sagen om afskedigelsen af lærer Henriette Høgsbro. Gang på gang har borgmester Erik Sørensen erklæret, at afskedigelsen var gennemført helt efter bogen. Ikke en plet kunne der efter borgmesterens opfattelse sættes på forløbet. Kritisk gennemgang – påvisning af fejl og løftebrud – udlagde borgmesteren som presse-hetz mod ham selv og mod Hals Kommune. For at dokumentere sin harmes berettigelse fik han byrådet til at hyre et uvildigt advokatfirma til at gennemgå hele sagen. Som resultat af denne million-investering afleverede advokatfirmaet en rapport, der fastslog, at borgmester Sørensen havde gjort sig til talsmand for eklatant løftebrud i afskedigelsessagen. Henriette Høgsbro var blevet et offer. Et offer for en skændig behandling fra kommunen. Et krav fra hende om en kompensation på sølle 300.000 kr. for en ødelagt tilværelse blev pure afvist af borgmester Erik Sørensen. Han ville have en retssag til at afgøre kravet. Og iværksatte samtidig en politiundersøgelse for at finde frem til den, der havde røbet indholdet af advokat-undersøgelsen, så dens resultat kunne blive kendt for offentligheden. At dette klare vanvid udstrålede en borgmester-optræden, der blev for tydeligt og for belastende for kommunen. Trods alt. Så på et nyt lukket byrådsmøde blev borgmesteren belært om, at her slutter "legen". Fru Høgsbro skal have sine 300.000 kr., måtte borgmesteren erkende. Hvilket stadig er en skændig og urimelig afslutning på den affære. En tilbagekaldelse af afskedigelsen – en offentlig undskyldning, og en beklagelse af hele sagsforløbet – ville have været værdigere for en byrådschef der har forløbet sig i uhyggelig grad. Det ville imidlertid have krævet et menneskeligt format, som næppe nogen vil kunne tilskrive en politiker af Erik Sørensens type. Kommunalreformen – der ophæver Hals Kommune – sætter heldigvis bom for Sørensens politiske karriere. Trist, at retfærdighed skal have et så kringlet forløb. I Farsø-sagen har politikere og socialforvaltning i forening handlet om muligt endnu værre – for her har man valgt at forvride tilværelsen for et barn, hvis problemfyldte barndom, med en incestdømt far, har bragt hende i kommunens varetægt. En nåde uden barmhjertighed, tør man fastslå. Den 13-årige pige blev revet ud af en tryg og kærlig hverdag hos sin plejefamilie og sendt på børnehjem som optakt til en planlagt fremtid hos de biologiske forældre. De kommunale sagsbehandlere mente, at det var i barnets tarv at sikre en familiesammenføringen. Den beslutning konfirmeredes i første omgang af et byrådspolitisk ældreråd med en 80-årig Fremskridtsparti-politiker i spidsen. Farsø-skandalen fremkaldte større og voldsommere offentlige protester end den betændte personalesag i Hals. Derfor fik – i første omgang – den 13-rige Anja lov til at holde jul tilbage i de vante omgivelser hos plejefamilien. I alt for mange tilfælde gør kommunale sagsbehandlere, støttet at folkevalgte nikkedukker, sig til borgernes trynere frem for borgernes tjenere. Hals og Farsø er eksempler på kommunale systemer, der er gået i råd. Og den slags kureres kun ved at fjerne dem. Bent Øberg, Fasanvej 4, Aalborg, er journalist. E-mail: bent@oeberg.dk