På tide at kappe båndene

Så snart Folketinget åbner igen, vil Enhedslisten stille et forslag, som kapper båndene mellem den protestantiske folkekirke og staten. De mærkværdige stridigheder mellem protestantiske biskopper og kirkeministeren har demonstreret, hvor malplaceret sammenblandingen af det parlamentariske demokrati, staten og kirken er. Tænk bare, hvor absurd det er, at en politisk udpeget minister i sidste ende skal tage stilling til, om en præst i Taarbæk tror tilstrækkeligt meget på Gud. Favoriseringen af den luther-evangeliske kirke er dybt udemokratisk over for andre trossamfund. Når det samme foregår i andre lande, er de fleste parate til - med rette - at fordømme det som udemokratisk og fundamentalistisk. Historisk vandt demokratiet frem ved at trænge kirkens indflydelse tilbage. Nu må verdsliggørelsen føres til bunds.- Vi må have den religiøse propaganda ud af folkeskolen, og vi må afskaffe statens favorisering den protestantiske kirke. Jeg vil præsentere et forslag, der demokratiserer forholdet mellem religionerne og staten. På den baggrund vil Enhedslisten stille et beslutningsforslag, som pålægger kirkeministeren at fremsætte et lovforslag som:- afskaffer kirkeskatten, så folkekirken på linje med andre foreninger finansierer sin virksomhed gennem kontingenter;- erstatter faget "kristendom" i folkeskolen med faget "livsanskuelser", flytter konfirmationsforberedelsen uden for skoletiden og skolernes skemalægning;- afskaffer statsanerkendelsen af trossamfund; overfører registreringen af fødsler, dødsfald, vielser og navngivning fra folkekirke til kommuner. Pernille Rosenkrantz-Theil folketingsmedlem (Enhedslisten)