Aalborg

På toppen

Af Lisbeth Bech Poulsen folketingskandidat (SF) i Nordjylland, Borgergade 32, 1. th., 9000 Aalborg: NORDJYLLAND: Nordjylland er udfordret - ja, på direkte dansk har vi store problemer. Helt konkret har vi i SF 8 konkrete forslag: 1. Renteindtægterne fra bankpakkerne skal bruges på billige lån til små og mellemstore virksomheder i yderkommuner. 2. En fond til støtte for opstart af virksomheder etableres med EU midler. 3. Der gives en højere taxameter-sats til uddannelsesinstitutioner i yderkommuner. 4. Vi har afsat 500 mio. kr. til kollektiv trafik og nedsætter tog- og buspriser med 20 procent. 5. Etablering af højhastighedsbredbånd - statsligt, hvis markedet ikke kan levere. 6). Sundhedshuse med flere praktiserende læger under et. 7. Lån til biogasanlæg. 8. Støtte til omlægning til økologisk landbrug. Det hele er finansieret i "Fair Løsning", den økonomiske plan for Danmark. Det kan lade sig gøre!